Dar z siebie. Oddawanie krwi ma sens!

Dar z siebie. Oddawanie krwi ma sens!
Regularne oddawanie krwi daje dawcy nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy innym, ale również pewne korzyści (fot. where-is-gali / flickr.com)
Logo źródła: Posłaniec Magdalena Wojaczek / slo

Co roku każdy zdrowy mężczyzna może oddać 2700 ml krwi, a każda zdrowa kobieta 1800 ml. To tak niewiele, jeśli w grę wchodzi uratowanie życia drugiego człowieka.

Radosław Pazura, znany aktor teatralny i filmowy, kilka lat temu uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Jego stan był krytyczny. Przeżył, ponieważ w szpitalu, w którym przebywał, nie zabrakło krwi do transfuzji. Po powrocie do zdrowia zaangażował się społecznie w akcje zachęcające do oddawania krwi i sam został dawcą. Miliony ludzi na całym świecie żyje dzisiaj tylko dlatego, że w porę otrzymali krew. Ciągle jednak wielu umiera, bo brakuje dla nich tego życiodajnego płynu. Mój brat, dzięki Bogu, nigdy nie miał poważnego wypadku i nie musiał walczyć o życie, ale gdy tylko otrzymał dowód osobisty, zgłosił się do punktu krwiodawstwa. Oddaje krew regularnie, kilka razy w roku. Podobnie moi kuzyni i kilku znajomych. Robią to nie dlatego, że ktoś ich zmusza. Po prostu chcą. Takich osób jak oni są setki tysięcy, ale to ciągle za mało. 14 czerwca w wielu krajach świata obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Krwiodawcy, który został ustanowiony z myślą o bezimiennych, honorowych dawcach krwi, aby w ten sposób podziękować im za ich bezinteresowny dar. Tego dnia warto uświadomić sobie, że każdy z nas może zostać dawcą i uratować życie drugiego człowieka.

Warto wiedzieć

Potrzeba niewiele – dowód osobisty, dobre samopoczucie, a przede wszystkim chęci. Honorowym dawcą krwi może zostać każdy dorosły, jeśli nie przekroczył sześćdziesiątego roku życia i nie znajduje się w grupie osób, które ze względu na stan zdrowia i tryb życia krwi oddawać nie mogą. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w internecie, w przychodniach i w każdym punkcie krwiodawstwa. Jeśli jednak pojawiają się wątpliwości, czy można zostać dawcą, nie należy rezygnować – przed pobraniem krwi każdy zostaje poddany szczegółowym badaniom dla uzyskania pewności, że jest w stu procentach zdrowy. Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml pełnej krwi albo określoną ilość jej składników – osocza lub płytek krwi. Mężczyzna może oddawać krew najwyżej sześć razy w ciągu roku, kobieta zaś cztery. Zabieg ten jest całkowicie bezbolesny, a organizm potrzebuje zaledwie kilku godzin, aby uzupełnić powstały niedobór.

DEON.PL POLECA

Regularne oddawanie krwi daje dawcy nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy innym, ale również pewne korzyści. Pozwala przede wszystkim stale kontrolować stan własnego zdrowia, ponieważ krew dawcy za każdym razem poddawana jest dokładnej analizie. Poza tym w dniu oddania krwi honorowemu dawcy przysługuje: zwrot otrzymywanego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej służby krwi i z powrotem oraz zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych, a także ekwiwalent w wysokości 4500 kcal (zwykle jest to kilka tabliczek czekolady). Osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, uzyskują prawo do otrzymania odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz wynikających z tego tytułu przywilejów (bezpłatne zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen oraz prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej i z usług farmaceutycznych w aptekach). W niektórych miastach zasłużeni honorowi dawcy krwi zwolnieni są także z opłat komunikacji miejskiej.

W hołdzie Janowi Pawłowi II

Od ponad 50 lat Polski Czerwony Krzyż zajmuje się propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. To jedna z pierwszych organizacji, która zapoczątkowała Ruch Honorowych Dawców Krwi, a obecnie zrzesza blisko 200 tysięcy członków i wolontariuszy, którzy nie tylko systematycznie oddają krew, ale również angażują się w promowanie i upowszechnianie ideałów Ruchu w społeczeństwie poprzez akcje poboru krwi oraz szkolenia i pogadanki prowadzone zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Podobne działania od kilku lat prowadzi Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, która otworzyła nowy rozdział w historii polskiego krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Kierownik Fundacji, a jednocześnie mistrz aikido, Marcin Velinov, zaprosił wielu znanych i lubianych aktorów, sportowców i muzyków do udziału w społecznej kampanii “Krewniacy”. Poprzez akcję bilbordową, spoty telewizyjne i radiowe zachęcają do angażowania się w ratowanie życia drugiego człowieka i dzielenia się tym, co najcenniejsze – własną krwią.

Fundacja prowadzi także zbiórkę pieniędzy na zakup ruchomych stacji krwiodawstwa – autobusów do poboru krwi, które będą docierać do różnych miejsc w kraju, zwłaszcza tam, gdzie nie ma punktów krwiodawstwa. W ten sposób będzie można zapewnić całemu społeczeństwu odpowiednie rezerwy krwi niezbędnej do ratowania zdrowia i życia ludzi. Pierwszy z takich autobusów zostanie poświęcony Janowi Pawłowi II i będzie nosił jego imię. Do akcji można włączyć się, kupując m.in. czerwone breloki z białym symbolem grupy krwi, dostępne na poczcie, stacjach benzynowych i w salonach z prasą.

Modlitwa dawcy krwi

Bycie honorowym dawcą krwi jest szczególnym wyzwaniem dla każdego człowieka, przede wszystkim jednak dla chrześcijanina, który został powołany do składania ofiary z siebie dla dobra drugiego człowieka. Radosław Pazura, uczestnik kampanii “Krewniacy”, w jednym z wywiadów telewizyjnych powiedział, że oddawanie krwi ma sens, gdy wypływa z miłości opartej na Bogu, bo jedynie wtedy jest to prawdziwy, niczym nieskrępowany dar z siebie.

Papież Jan XXIII ułożył modlitwę dla tych, którzy gotowi są oddać krew dla ratowania życia:

O Jezu, Zbawicielu, który powiedziałeś: “Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40), spójrz łaskawie na ofiarę, którą Ci składamy. Udręki cierpiących braci Twoich pobudzają nas, abyśmy dali trochę naszej krwi, aby przywrócić im energię do życia. Chcemy jednak, aby ten dar był czyniony ze względu na Ciebie, który przelałeś swoją bezcenną krew za nas. Uczyń, Panie, nasze życie bogatym w dobro dla naszych bliskich, dla chorych. Umocnij nas w tym poświęceniu, aby było zawsze szlachetne, pokorne i ciche. Spraw, abyśmy z wiarą umieli odkryć Twoje oblicze w ubogich, abyśmy szybko śpieszyli im z pomocą. Natchnij nasze działania i kieruj nimi płomieniem miłosierdzia, aby były one czynione w jedności z Tobą, by prowadziły nas do doskonałości i zawsze podobały się Ojcu Niebieskiemu. Niech się tak stanie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dar z siebie. Oddawanie krwi ma sens!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.