Czy to normalne, że dziecko nie pyta o seks?

Czy to normalne, że dziecko nie pyta o seks?
Każde dziecko jest istotą niepowtarzalną, stąd też ma swój temperament, charakter, który powiązany jest także z jego seksualnością. (fot. Axel Bührmann / flickr.com)
Józef Augustyn SJ / slo

Mogą istnieć różne przyczyny braku pytań seksualnych ze strony dziecka. Jedną z najprostszych przyczyn może być brak zainteresowania u dziecka sprawami seksualnymi. Może być ono na razie zajęte innymi ważnymi dla niego sprawami.

Rodzice mogą niekiedy oczekiwać pewnych pytań seksualnych od dziecka, jeżeli np. porównują je z zachowaniem innych dzieci w tym samym wieku. Mogą się dziwić, dlaczego jedne dzieci już pytają "o te sprawy", a ich dziecko jeszcze nie pyta.

Drugą możliwością (występującą chyba znacznie częściej) jest to, że rodzice spóźnili się z informacjami seksualnymi i dziecko zostało już "pouczone" przez swoich rówieśników. W takiej sytuacji byłoby rzeczą pożądaną, aby rodzice bardzo dyskretnie zorientowali się, jakie informacje i w jakim klimacie zostały przekazane ich dziecku, by mogli sprostować te, które mają charakter lekowy, sensacyjny lub też są po prostu nieprawdziwe.

Rozmowa mająca prostować "edukacje podwórkową" jest oczywiście o wiele trudniejsza i wymaga większej uwagi ze strony rodziców, niż w wypadku zwyczajnej rozmowy, w której nie trzeba jeszcze niczego korygować. Dziecko nie będzie jednak w stanie mówić o tym, co już wie o sprawach seksualnych, o ile rodzice nie stworzą klimatu wielkiej szczerości i serdeczności, i to nie tylko z okazji tych "szczególnych rozmów", ale w stałej więzi z nim.

DEON.PL POLECA

Aby dostosować informacje seksualną do wieku i potrzeb dziecka trzeba uwzględnić dwa elementy: z jednej strony kryteria ogólne oparte o psychologie rozwojową, które wskazują, w jakich okresach dziecko potrzebuje określonej informacji, z drugiej jednak strony trzeba uwzględnić indywidualność dziecka. Każde dziecko jest istotą niepowtarzalną, stąd też ma swój temperament, charakter, który powiązany jest także z jego seksualnością.

Niektóre dzieci mogą potrzebować informacji seksualnych nieco wcześniej niż ich rówieśnicy. Może najwyraźniej uwidacznia się to w okresie dojrzewania seksualnego, które nie zawsze rozpoczyna się u wszystkich dzieci w tym samym czasie. Różnice czasowe wejścia w dojrzewanie seksualne mogą być znaczne.

Więcej w książce: Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności - Józef Augustyn SJ

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czy to normalne, że dziecko nie pyta o seks?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.