Chrześcijanie Europy chcą wspólnie świadczyć o Chrystusie

Chrześcijanie Europy chcą wspólnie świadczyć o Chrystusie
(fot. shutterstock.com)
KAI / pk

Wspólne dawanie świadectwa o Chrystusie i o Jego Ewangelii w coraz bardziej zeświecczonej Europie oraz dążenie do zacieśnienia współpracy były głównym tematem dorocznego spotkania Komitetu Wspólnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK).

Obradował on w dniach 20-21 lutego w Paryżu a pracom współprzewodniczyli przewodniczący obu organizacji: kard. Angelo Bagnasco z Włoch i bp Christopher Hill z Kościoła Anglii. Szczególną okazją do obecnego spotkania było 45-lecie istnienia Komitetu Wspólnego. W obradach wziął udział abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący CCEE.

Przedmiotem licznych dyskusji w stolicy Francji był obecny klimat społeczno-polityczny, naznaczony niestabilnością i poczuciem braku nadziei - stwierdza komunikat, ogłoszony po spotkaniu. Zwraca uwagę, że przedstawiciele Kościołów i wyznań "ukazali różny punkty widzenia na nasz obecny kontekst, w tym na przyszłość Europy, stojące przed nią wyzwania społeczne i polityczne, niepewność gospodarczą i na tysiące pytań związanych z migracjami". Wymiana myśli odzwierciedlała różnorodność perspektyw istniejących w łonie Kościołów i w istocie całego naszego kontynentu.

Uczestnicy posiedzenia przypomnieli o fali zamachów terrorystycznych w Paryżu i w całej Francji, a także o tragicznych przykładach trudności, jakie dzisiejsza Europa musi podejmować. Wyrazili przy tym solidarność nie tylko z ofiarami tych ataków, ale także z tymi, którzy są celem najnowszych przejawów terroryzmu na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Azji.

Komitet Wspólny omawiał również specyficzne zagadnienia kościelne, m.in. analfabetyzm religijny i jak świadczyć o Ewangelii w coraz bardziej zeświecczonej i pluralistycznej Europie. Wyrażono optymizm co do zdolności Kościołów ofiarowania nadziei i wniesienia znaczącego wkładu we wszystkie dziedziny życia na naszym kontynencie. Z tego punktu widzenia przyszłe inicjatywy obu organizacji będą organizowane na mocnym fundamencie teologicznej, zaangażowanej w dialog oraz skupią się także na świadectwie i głoszeniu Ewangelii.

DEON.PL POLECA

Z komunikatu wynika ponadto, że uczestnicy obrad postanowili, iż CCEE i KEK rozpoczną podejmowanie różnych tematów i przygotują propozycję projektów współpracy. Obejmie to wspólną pracę obu organizacji w dziedzinie wolności religii lub wierzeń jako pozytywnej odpowiedzi na wyzwanie analfabetyzmu religijnego.

Komitet wspólny CCEE i KEK powstał w 1972 i zbiera się co roku w celu określenia i kontroli różnych inicjatyw, podejmowanych razem przez te organizacje. W ramach tej współpracy odbyły się dotychczas m.in. trzy Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne (Bazylea - 1989, Graz - 1997 i Sybin - 2007) a w 2001 podpisano wspólnie opracowaną Kartę Ekumeniczną. W pracach Komitetu uczestniczą nie tylko jego członkowie oraz kierownictwa obu organizacji, ale także eksperci powołani przez nie. Współprzewodniczącymi tego gremium są szefowie CCEE i KEK - obecnie są to kard. Angelo Bagnasco z Włoch i anglikański biskup Christopher Hill z Wielkiej Brytanii. Jednym z członków Komitetu jest wiceprzewodniczący CCEE abp Stanisław Gądecki z Poznania.

Konferencja Kościołów Europejskich powstała w 1959 i obecnie zrzesza 114 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz 40 krajowych rad Kościołów i podobnych organizacji. KEK ma swoje biura w Brukseli i Strasburgu. Przewodniczącym organizacji jest anglikanin bp Christopher Hill a sekretarzem generalnym - protestant belgijski ks. dr Guy Liagre.

Rada Konferencji Biskupich Europy istnieje od 1971 i skupia w tej chwili 32 episkopaty krajowe i Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, reprezentowane przez ich przewodniczących, a także arcybiskupów Luksemburga, Monako i maronickiego Cypru oraz biskupów mukaczewskiego (greckokatolickiego), kiszyniowskiego i administratora apostolskiego Estonii. Na czele CCEE stoi obecnie kard. A. Bagnasco z Włoch, dwoma wiceprzewodniczącymi są kard. Vincent Nichols z Wielkiej Brytanii i abp St. Gądecki z Polski a sekretarzem generalnym jest portugalski kapłan ks. Duarte da Cunha. Rada ma swoją siedzibę w Sankt Gall w Szwajcarii.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Chrześcijanie Europy chcą wspólnie świadczyć o Chrystusie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.