Kard. Grocholewski doktorem honoris causa

Kard. Grocholewski doktorem honoris causa
Kard. Grocholewski doktorem honoris causa (fot. PAP/Andrzej Grygiel)
KAI / ad

Kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, otrzymał 25 listopada doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość odbyła się na Wydziale Teologicznym UŚ. Wzięli w niej udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, abp Damian Zimoń, abp Józef Życiński, bp Wiktor Skworc i bp Jan Wieczorek oraz bp Tadeusz Szurman z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Jak stwierdził rektor UŚ, prof. Wiesław Banyś, kard. Grocholewski jest nie tylko teologiem o szerokich horyzontach umysłowych, krytycznym naukowcem, ale nade wszystko człowiekiem harmonii serca i myśli. „Tytuł doktora honoris causa śląskiej Alma Mater jest wyrazem uznania dla blisko 40 lat pełnej oddania pracy Księdza Kardynała w sercu Watykanu, między innymi u boku Jana Pawła II oraz u boku Benedykta XVI”.

DEON.PL POLECA
Laudację wygłosił prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Przedstawiając postać kard. Grocholewskiego wskazał zarówno na jego działalność jako prawnika, naukowca, jak i w dykasteriach watykańskich. „Jest kard. Zenon Grocholewski osobistością o rozległej panoramie dokonań, zainteresowań i działań. Jego zasługi dla Kościoła, nauki, kultury i wychowania łączone są z licznymi funkcjami pełnionymi przy Stolicy Apostolskiej, z działalnością naukową, organizatorską i ogromną liczbą publikacji” - stwierdził. Recenzentami byli bp prof. Tadeusz Pieronek, ks. prof. Wincenty Myszor oraz ks. prof. Wojciech Góralski.

Nowy doktor honoris causa wygłosił wykład na temat relacji między wolnością człowieka a prawdą. Podziękował za przyznaną mu godność i przypomniał krótko historię powstawania na Uniwersytecie Śląskim Wydziału Teologicznego, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia. „Jestem dumny, że otrzymuję doktorat od uczelni o takim profilu i otwartości” - powiedział.

DEON.PL POLECA

Mówca zauważył, że świat współczesny jest wyczulony na problem wolności. Przypomniał niektóre systemy, które mały prowadzić ludzi ku wolności, a okazały się zwodnicze. Wymienił wśród nich marksizm, który okazał się, obok narodowego socjalizmu, największym systemem zniewolenia. Wskazał, że w liberalizmie gospodarczym nie wszyscy w równym stopniu korzystają z wolności. Zauważył, że współczesna demokracja według wielu nie jest właściwą wolnością, ponieważ problemem jest na ile dokonywane przez ludzi wybory są wolne, a na ile manipulowane. Iluminizm, stojący u podstaw rewolucji francuskiej, doprowadził do krwawej dyktatury.

Kard. Grocholewski przytoczył słowa kard. Józefa Ratzingera: „Wolność bez prawdy nie jest wolnością”. Przywołując różne dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II wskazał, że wolność jest darem, gdy jej używamy do tego, co jest prawdziwym dobrem. Prawdziwa wolność buduje więzy między ludźmi, a nie dzieli ich. Jej celem jest doskonalenie człowieczeństwa. „Warunkiem wolności jest wymóg rzetelnego stosunku do prawdy” - mówił kard. Grocholewski. Podkreślił, że wierność wolności wymaga wierności prawdzie. „Prawda jest jedynym gwarantem wolności”. Bez prawdy wolność prowadzi do zguby. „Wolność ludzka może istnieć jako uregulowane współistnienie wielu wolności” - mówił kard. Grocholewski.

Przypomniał też, że często przedstawia się Kościół jako wroga wolności. „Tymczasem Kościół głosi ewangeliczną wolność, pojmując ją jako zadanie” - zwrócił uwagę mówca. Dodał, że dla chrześcijanina wolność ma imię - Bóg i ma twarz - Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin wie, że prawdziwa wolność jest elementem doskonałości, wyzwala z niewoli grzechu. „Prawdziwa wolność skłania chrześcijanina, by patrzył na wszystko oczami wiary” - mówił prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. „By móc przeżywać wolność z prawdzie chrześcijanin znajduje pomoc w prawie” - dodał i wskazał, że Dekalog jest drogą realizacji wolności. Zaznaczył też, że prawdziwa wolność trzeba zdobywać dzień po dniu, a Jezus, poddając się Prawu, nie stał się niewolnikiem. Podkreślił, że Eucharystia jest pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności.

Kard. Zenon Grocholewski od 1999 r. sprawuje godność prefekta watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego. Oprócz pracy w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej pełni liczne funkcje w Kurii Rzymskiej oraz na włoskich uczelniach.

Kard. Grocholewski posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem ponad 1000 publikacji w 15 językach, głównie z dziedziny kanonicznego prawa procesowego i małżeńskiego. W ostatnich latach publikował również prace z zakresu edukacji, teksty popularnonaukowe oraz pastoralne. Jego działalność przyczyniła się do rozwoju nauki prawa kanonicznego oraz popularyzacji kultury prawnej. Był wielokrotnie wyróżniany tytułem doktora honoris causa przez uczelnie na całym świecie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kard. Grocholewski doktorem honoris causa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.