Ks. Piotr Przyborek przyjął święcenia biskupie. Jego zawołanie brzmi: "Jesteśmy dziećmi Bożymi"

Ks. Piotr Przyborek przyjął święcenia biskupie. Jego zawołanie brzmi: "Jesteśmy dziećmi Bożymi"
fot. Bractwo św. Pawła / YouTube
KAI / pk

W sobotę, 20 sierpnia ks. Piotr Przyborek, biblista i dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, przyjął święcenia biskupie w archikatedrze oliwskiej. Swoją posługę biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej oparł na słowach pochodzących z Listu do Rzymian "Jesteśmy dziećmi Bożymi". Jego herb biskupi to czerwony krzyż jerozolimski na niebieskim tle. W jego centrum jest gołębica, symbol Ducha Świętego. Jeden z mniejszych krzyży został zastąpiony złotą literą "M" wskazującą na osobę Maryi.

Liturgii święceń biskupich przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita Gdański, a zarazem główny konsekrator.

W homilii metropolita gdański podkreślił, że ks. Piotr Przyborek wyrósł z tej ziemi, tu dojrzewał w wierze i tu też zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Charakteryzując sylwetkę biskupa nominata i jego dotychczasową drogę kapłańską, zarówno duszpasterską jak i naukową, abp Wojda podkreślił liczne i ciekawe inicjatywy adresowane do wspólnoty wierzących, m. in. szkołę biblijną i pismo "Galilea". Przypomniał jednocześnie, że biskupstwo jest darem od Boga. - Zbyteczny zatem jest wszelki lęk, Bóg w twoje usta będzie kładł swoje słowo. Jako starszy brat w biskupstwie chcę Ci powiedzieć, że doświadczałem tego jasno i wyraźnie. Zaufaj Mu, wsłuchuj się w Jego słowo i staraj się je rozeznawać. Słuchaj też Kościoła i Ludu Bożego, który w ostatnich miesiącach mocno przemawiał przez spotkania synodalne, dając wiele cennych wskazówek, jak realizować posługę - zwrócił się bezpośrednio do biskupa nominata.

Odniósł się również do herbu i zawołania, akcentując synowską relację względem Boga i posłannictwo wolności, radości i nadziei. Nawiązał jednocześnie do wskazania Chrystusa, który nakazał Piotrowi wypłynąć na głębię. - Ta głębia to niezmierzona przestrzeń dzisiejszego świata, który oczekuje twojej kapłańskiej i biskupiej posługi. W tej posłudze, pilnej i przynaglającej, nie ma określonego czasu ani przestrzeni, warunków dobrych lub niedobrych, sytuacji sprzyjających lub niekorzystnych - wyjaśnił metropolita. Zachęcał nominata, by w każdej okoliczności swego życia i posługiwania doświadczał zdumienia z obfitego połowu.

DEON.PL POLECA

"Biskup jest posłany do wszystkich"

W dalszej części rozważania zwrócił uwagę, że biskup jest posłany do wszystkich, zwłaszcza do tych, którzy są w największej potrzebie duchowej i ludzkiej, moralnej i społecznej. - Chrystus posyła Cię, abyś wszystkich otaczał ojcowską i braterską miłością, z cierpliwością i umiejętnością krzepił duchowo, ożywiał wiarę i rozpalał miłość w tych, którzy są w owczarni Chrystusowej i w tych, którzy są poza nią; niósł nadzieję tym, co utracili sens wiary i pogubili się w życiu, podnosił na duchu strapionych, poranionych i upokorzonych - wyliczał abp Wojda.

Po homilii rozpoczęły się właściwe obrzędy święceń.

Na zakończenie uroczystości słowo do bp. Piotra skierował abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. - W pierwszych słowach po twojej nominacji wspomniałeś, że choć zaskoczyła cię ona, to przyjąłeś ją z radością. To dobrze. Obowiązki, które przyjmujemy z radością mają większą szansę na to, by przynieść dobre owoce - zaznaczył nuncjusz. Nawiązując do sekwencji wielkanocnej i pisma "Galilea" założonego przez bp. Piotra podkreślił, że od tej pory szczególną Galileą będzie spotkanie z każdym człowiekiem przy okazji pełnienia rozmaitych posług w archidiecezji. Życzył również, by nowy biskup, jako syn ziemi gdańskiej sprawował swoją pasterską posługę stosownie do zawołania obecnego w herbie Gdańska "Nec temere, nec timide" czyli "Bez lęku i bez zuchwałości". - Pamiętaj, że masz wokół siebie ludzi życzliwych. Ludzie chcą iść razem z tobą po Bożych drogach - podkreślił abp Pennacchio.

Okolicznościowe listy przekazali również: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Andrzej Duda, prezydent RP.

Bp Piotr podziękował papieżowi Franciszkowi za nominację, konsekratorom za udzielenie święceń, rodzinie i wszystkim, którzy stanęli na jego drodze życia za przykład wiary, wspólną pracę dla Kościoła i na rzecz drugiego człowieka. - Dzisiaj archikatedra oliwska wypełniła się ludźmi, którzy przyszli, by wielbić Boga, a mnie otoczyć modlitwą. Za modlitwę dziękuję i pokornie o nią proszę, bym jak najlepiej wypełniał biskupią posługę - dodał bp Piotr.

Papież Franciszek mianował ks. Piotra Przyborka biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej 6 lipca 2022 roku, przydzielając mu stolicę tytularną Musti di Numidia. Jako zawołanie biskupie bp Piotr przyjął słowa z Listu do Rzymian: "Jesteśmy dziećmi Bożymi". Herb biskupi to czerwony krzyż jerozolimski na niebieskim tle. W jego centrum jest gołębica, symbol Ducha Świętego. Jeden z mniejszych krzyży został zastąpiony złotą literą "M" wskazującą na osobę Maryi.

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Ks. Piotr Przyborek przyjął święcenia biskupie. Jego zawołanie brzmi: "Jesteśmy dziećmi Bożymi"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.