Nie żyje kard. Antonios Naguib. Był koptem; do wspólnoty Kościoła włączył go Benedykt XVI

Nie żyje kard. Antonios Naguib. Był koptem; do wspólnoty Kościoła włączył go Benedykt XVI
Fot.depositphotos.com
KAI / pk

W wieku 87 lat zmarł emerytowany patriarcha Aleksandrii obrządku koptyjskiego kard. Antonios Naguib. Troszczył się o powołania kapłańskie, chorych, biednych i starców. Na wieść o zamachu bombowym na katedrę koptyjską w Kairze doznał wylewu krwi do mózgu i częściowego paraliżu. Po jego śmierci Kolegium Kardynalskie składa się z 211 osób, spośród których 119 ma prawo udziału w konklawe.

Przyszły kardynał urodził się 18 marca 1935 w mieście Samalut na terenie eparchii (diecezji) Minya (na południe od Kairu) jako drugie z siedmiorga dzieci koptyjskiego kupca. Najstarsza siostra Marie-Georgette wstąpiła do zakonu i jest obecnie przełożoną generalną egipskiego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca. Antun (tak brzmi arabska forma jego imienia) ukończył szkołę podstawową, prowadzoną przez franciszkanki w Beni Suef i koptyjskie katolickie niższe seminarium duchowne w Kairze, po czym wstąpił do seminarium wyższego w Maadi pod Kairem.

W latach 1953-58 kształcił się w Papieskim Kolegium Urbanianum, prowadzonym przez ówczesną Kongregację Rozkrzewiania Wiary (obecnie Kongregacja Ewangelizacji Narodów) w Rzymie. Po jego ukończeniu wrócił do Egiptu, aby odbyć służbę wojskową, po czym ponownie, w 1960 znalazł się w stolicy Włoch, gdzie w 1962 uzyskał licencjat z teologii i dyplom z zakresu socjologii religijnej a w 1964 biblistyki na Papieskim Instytucie Biblijnym.

Kard. Antonios Naguib przyjął święcenia 30 października 1960 roku

Po święceniach kapłańskich, które przyjął 30 października 1960 w Minyi, ks. Naguib pracował duszpastersko w El-Fikriak na terenie swej rodzimej eparchii. Od 1964 wykładał Pismo Święte w swym dawnym międzyobrządkowym seminarium duchownym w Maadi. Współpracował wtedy z grupą specjalistów protestanckich i prawosławnych przy tłumaczeniu na arabski różnych tekstów biblijnych.26 lipca 1977 został mianowany biskupem Minyi dla koptów, sakrę przyjął 9 września tegoż roku. Był to bardzo owocny okres w życiu nowego hierarchy: znacznie ożywił życie duchowe i organizacyjne swej eparchii, zakładał szkoły i ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, troszczył się o powołania kapłańskie, o chorych, biednych, starców.

Ustąpił ze stanowiska ze względu na stan zdrowia po 15 latach - 9 września 2002, ale niespełna 4 lata później - 30 marca 2006 Synod Koptyjskiego Kościoła Koptyjskiego wybrał go na patriarchę Aleksandrii i zwierzchnika tego Kościoła. Wybór ten potwierdził 7 kwietnia tegoż roku Benedykt XVI, udzielając mu tzw. "communio ecclesiastica", czyli przyjmując go formalnie do wspólnoty kościelnej. Pełniąc ten urząd patriarcha był jednocześnie przewodniczącym Synodu i Konferencji Biskupów Katolickich Egiptu. W czasie specjalnego zgromadzenia Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu (10-24 października 2010) był jego relatorem generalnym.

DEON.PL POLECA

Wylew krwi do mózgu i częściowy paraliż

Na konsystorzu 20 listopada 2010 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. 31 grudnia 2011, na wieść o zamachu bombowym na katedrę koptyjską w Kairze nowy purpurat doznał wylewu krwi do mózgu i częściowego paraliżu. Odtąd w różnych obowiązkach patriarszych zaczął go zastępować bp Kyrillos Kamal W. Samaan jako wikariusz z pełnymi uprawnieniami. Pogarszający się stan zdrowia zmusił patriarchę do ustąpienia 15 stycznia 2013, a decyzję tę zatwierdził Synod Kościoła po konsultacji z papieżem. W tym samym dniu Synod wybrał nowym patriarchą dotychczasowego biskupa Minyi Ibrahima Isaaca Sidraka, co potwierdził w 3 dni później papież. Mimo problemów ze zdrowiem kard. Naguib wziął udział w konklawe, które 13 marca tegoż roku wybrało nowego papieża - Franciszka.

Obecnie Kolegium Kardynalskie składa się z 211 osób, reprezentujących 83 państwa z sześciu kontynentów. Najliczniejszą grupę stanowią w nim Włosi (42, czyli niemal 1/5 składu Kolegium). Co trzeci kardynał jest biskupem diecezjalnym, a niemal połowa z racji wieku lub stanu zdrowia przebywa już na emeryturze. 55 kardynałów pochodzi z nominacji św. Jana Pawła II, 64 - Benedykta XVI, a 92 - Franciszka. 119 spośród nich ma obecnie prawo do uczestnictwa w konklawe.

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Domenico Agasso

Papież mówi głośno o tym, o czym sami boimy się nawet pomyśleć

Franciszek nie dzieli ludzi na wierzących i niewierzących. Wyciąga rękę do wszystkich i tłumaczy, że pandemia jest sygnałem alarmowym. „Potrzebujemy planu, by znów...

Skomentuj artykuł

Nie żyje kard. Antonios Naguib. Był koptem; do wspólnoty Kościoła włączył go Benedykt XVI
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.