Nowe żeńskie zgromadzenia zakonne. Które z nich znasz?

KAI /kb

Małe Siostry Baranka, Mniszki od Betlejem, Jadwiżanki Wawelskie. W Polsce wciąż powstają nowe żeńskie zgromadzenia zakonne. 

Poniżej przybliżamy kilka z nich. 

DEON.PL POLECA
Siostry Zawierzanki

Wspólnota Matki Bożej Wielkiego Zawierzenia, czyli Siostry Zawierzanki to zgromadzenie założone w 1986 r. przez jezuitę, o. Bronisława Mokrzyckiego SJ. Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-apostolski. Siostry posługują umożliwiając osobom świeckim i duchownym odprawienia indywidualnych dni skupienia oraz rekolekcji ignacjańskich – w części lub całych.

Prowadzą otwarte przez cały rok domy klasztorno-rekolekcyjne, zwane Ogniskami Rekolekcji, gdzie może przyjechać każdy chętny, by w nich uczestniczyć. Osoby biorące udział w rekolekcjach mogą też korzystać z indywidualnego kierownictwa duchowego Siostry Zawierzenia.

Obecnie wspólnota posługuje w ośrodkach rekolekcyjnych: w Bliznem, Częstochowie, Antoniowie, Kiczni oraz Pietrowicach Wielkich.

Siostry Zawierzanki cieszą się dużą liczbą nowych powołań. W ostatnim roku we wspólnocie było 6 postulantek i 10 nowicjuszek.

Małe Siostry Baranka

„Zraniony nigdy nie przestanę kochać” – to dewiza Wspólnoty Baranka – nowej gałęzi wyrastającej z Zakonu Kaznodziejskiego. Wspólnota powstała we Francji, oficjalnie zatwierdzona została w 1981 r. W ramach wspólnoty funkcjonują Fraternie Małych Sióstr i Fraternie Małych Braci. Mają ten sam charyzmat i tę samą liturgię, często sprawowaną wspólnie.

Małe Siostry i Mali Bracia Baranka poszukują duchowości związanej początkiem zakonów żebraczych, próbując łączyć charyzmat św. Dominika i św. Franciszka z Asyżu. Żyją z tego co otrzymają. Chodzą po domach, głoszą Ewangelię i proszą o wsparcie. Są blisko ubogich. Charakterystyczna dla nich jest też troska o Słowo Boże, wyrażająca się m.in. w praktyce mandukacji – powtarzaniu i uczeniu się na pamięć fragmentów Pisma św.

Małe Siostry Baranka są w Polsce od 2001 r. Ich klasztor znajduje się w Choroniu w archidiecezji częstochowskiej. Obecnie powstaje tam też klasztor Małych Braci Baranka. Poświęcenie klasztoru odbędzie się 19 czerwca 2021 r.

Oprócz Małych Sióstr i Małych braci do Wspólnoty Baranka przynależą też osoby świeckie – niezamężne, żyjące w rodzinach, dzieci, młodzież a także księża diecezjalni. Tworzą oni tzw. Rodzinę Baranka.

Jadwiżanki Wawelskie

Ewangelizacja i nowa ewangelizacja – to szczególny charyzmat Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, czyli Jadwiżanek Wawelskich, wspólnoty założonej w 1990 r. w Krakowie przez bp. Wacława Świerzawskiego.

Głównym zadaniem apostolskim Sióstr Jadwiżanek jest pomoc w przygotowaniu ludzi dorosłych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Obecnie posługują w trzech ośrodkach katechumenalnych: w Krakowie, w Sandomierzu i w Szczecinie. Ich praca wiąże się też z duchową pomocą osobom towarzyszącym katechumenom,

ich rodzicom chrzestnym oraz najbliższym.

Siostry obejmują troską również osoby już ochrzczone, pomagając im odkryć więź z Chrystusem i wartość innych sakramentów. Służą ludziom zagubionym i przeżywającym kryzys wiary. Starają się wspierać tych, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji życiowej oraz tych, którzy utracili sens życia. Główną metodą ich pracy są indywidualne rozmowy.

Mniszki od Betlejem

Jedyny klasztor rodziny betlejemskiej w Polsce – monaster Sióstr Betlejemitek – znajduje się w Grabowcu na Kaszubach. Wspólnota monastyczna od Betlejem, od Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy Maryi i od świętego Brunona to nowa wspólnota mnisza wpisująca się w duchowość kartuską. Opiera się na regule św. Brunona z Kolonii, ustalonej w XI wieku, ale nawiązującej do duchowości wschodniej wypracowanej jeszcze w starożytności w pustelniach pustynnych. Wspólnota Powstała we Francji w 1951 r., zatwierdzona została przez papieża Jana Pawła II w 1993 r. Ma dwie gałęzie – żeńską i męską. Mniszki i mnisi żyją w osobnych monasterach. Ich charyzmatem jest kontemplacja, a zwłaszcza adoracja Jezusa Eucharystycznego, na wzór Maryi adorującej Go w żłóbku.

Siostry Betlejemitki przybyły do Polski w 1998 r. Żyją w samotności i milczeniu. Zajmują się pracą rzemieślniczą, każda we własnej celi. Spotykają się na Eucharystii, adoracji i liturgii godzin. Kaplica, podobnie jak w przypadku innych wspólnot betlejemskich, stylizowana jest na stajenkę betlejemską. Liturgia, sprawowana w większości po łacinie, ma w sobie wiele inspiracji Kościołów wschodnich.

Osobna przestrzeń klasztoru przeznaczona jest dla gości, którzy mogą przyjechać, by w ciszy szukać kontaktu z Bogiem.

Siostry Uczennice Krzyża

Misją zgromadzenia, które powstało w 1982 r. jest formacja świeckich apostołów. Wiele idei towarzyszących tej misji zaczerpniętych jest z ruchu apostolskiego Pomocników Matki Kościoła, w który zaangażowana była założycielka zgromadzenia, nazaretanka, siostra Christiana Mickiewicz.

Siostry organizują rekolekcje, spotkania dla rodzin, spotkania dla młodzieży itp.

Ich praca, już w 1996 r. zaowocowała powstaniem pierwszej Wspólnoty Uczniów Krzyża. Uczniowie Krzyża to świeccy: mężczyźni, kobiety, młodzi, starsi, żyjący samotnie lub w rodzinach, pragnący realizować powołanie katolika świeckiego: ucznia Jezusa i ucznia Krzyża. Swoją formację mogą przeżywać we wspólnocie lub indywidualnie. Obecnie funkcjonują w Polsce 4 wspólnoty Uczniów Krzyża. Każdej z nich, jak i indywidualnym Uczniom Krzyża towarzyszą siostry Uczennice Krzyża.

***

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (KWPŻZZ) nie posiada informacji o wszystkich nowych wspólnotach powstających i osiedlających się w Polsce. Według danych zgromadzonych przez sekretariat Konferencji począwszy od 1977 r. w kraju pojawiło się aż 70 nowych zgromadzeń żeńskich.

Zwłaszcza w latach 80 tych i po 1989 r. do Polski przybyło wiele zgromadzeń zakorzenionych w innych krajach, zwłaszcza w Włoszech i we Francji, a czasem nawet na innych kontynentach. 7 nowych zgromadzeń to wspólnoty rodzime, które powstały w Polsce (Jadwiżanki Wawelskie, Zgromadzenie Sióstr Maryi Matki Kapłanów, Misjonarki Krwi Chrystusa, Siostry Uczennice Krzyża, Wspólnota z Lipia, Siostry Zawierzanki oraz Służebnice Bożego Miłosierdzia).

Kilka spośród wspólnot, które pojawiły się w tym czasie w Polsce, to wspólnoty monastyczne, np. Zgromadzenie Sióstr Świętego Jana, Mniszki od Betlejem, Wspólnota Jerozolimska, czy Służebnice Bożego Miłosierdzia (wspólnota rodzima).

Spośród wspomnianych 70 zgromadzeń 16, (w tym 3 z Polski – Jadwiżanki Wawelskie, Siostry Uczennice Krzyża i Siostry Zawierzanki) włączonych zostało do KWPŻZZ. Zgromadzenia te posiadają w sumie 55 domów. Żyje w nich 417 sióstr.

Z danych Konferencji wynika, że 9 zagranicznych zgromadzeń, które rozpoczęły działalność w Polsce, po pewnym czasie opuściło kraj.

Źródło: KAI / kb

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
s. Eliza Myk, s. Tymoteusza Gil, Łukasz Wojtusik, Piotr Żyłka

Odważne kobiety. Niepokorne siostry. Czułe matki

Jedyna taka rozmowa. Wyjątkowe spotkanie. Siostry Tymka i Eliza w osobistym i bardzo intymnym wywiadzie odsłaniają prawdziwy obraz kobiet w habitach – z głową na karku, czułymi sercami i...

Skomentuj artykuł

Nowe żeńskie zgromadzenia zakonne. Które z nich znasz?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.