Prymas Polski: przeżyjmy ten czas z Jezusem

Prymas Polski: przeżyjmy ten czas z Jezusem
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / pz

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk zachęca do owocnego przeżycia Wielkiego Postu. "Korzystając z wielowiekowej mądrości Kościoła, będziemy starali się na nowo odkryć moc modlitwy, postu i jałmużny, które stanowią trzy główne filary życia duchowego każdego chrześcijanina" - pisze metropolita gnieźnieński.

W słowie skierowanym do diecezjan i wszystkich wierzących abp Józef Kowalczyk przypomina o wartości i sensie praktyk pokutnych podejmowanych w Wielkim Poście.

"Modlitwa - pisze Prymas - pogłębia naszą osobistą zażyłość z Bogiem, prowadzi do otwarcia naszego serca na plan, jaki Stwórca ma wobec nas, i przybliża do drugiego człowieka otwierając na przebaczenie i miłość".

"Znaczenie postu - tłumaczy abp Kowalczyk - nie wyczerpuje się w ilościowym czy jakościowym ograniczeniu pokarmu. Post winien być wyrazem całościowej postawy ascetycznej polegającej na umartwieniu wszelkiego rodzaju pożądliwości, miłości własnej czy niewłaściwych ambicji. Podobnie jałmużna - nie może ograniczać się do drobnego datku przekazanego osobie potrzebującej, ale winna być całościową postawą czynnej miłości chrześcijanina wobec innych ludzi" - przypomina abp Kowalczyk.

Metropolita gnieźnieński nawiązuje również do papieskiego orędzia na Wielki Post. Jak podkreśla, Franciszek na nowo przypomina nam Bożą logikę, która jest "logiką miłości, logiką Wcielenia i Krzyża". Papież wskazuje - pisze abp Kowalczyk - że ubóstwem, którym Jezus nas wyzwala, ubogaca, uszczęśliwia i zbawia jest sposób, w jaki nas kocha i staje się naszym bliźnim, jest Jego współczująca, tkliwa i współuczestnicząca miłość.

"Jako chrześcijanie, czyli ludzie dźwigający słodkie jarzmo Jezusa, wezwani jesteśmy do złożenia świadectwa naszej wierze i udzielenia adekwatnej odpowiedzi na konkretne wezwanie Pana. Jesteśmy zobowiązani do troski o wrażliwość serca, by móc dostrzec nędzę materialną, moralną i duchową trapiącą naszych braci i nasze siostry" - pisze w liście Prymas Polski.

"Wierzę również głęboko, że nasz solidarny wysiłek wypływający z wrażliwego serca i prawego sumienia zaowocuje konkretną pomocą na rzecz potrzebujących i przywróci im nadzieję oraz wiarę w przyszłość" - pisze na koniec abp Kowalczyk.

Do owocnego przeżycia Wielkiego Postu abp Kowalczyk zachęca również za pośrednictwem YouTube. W opublikowanym na www.prymaspolski.pl i www.archidiecezja.pl filmie zachęca, aby pośród codziennego zabiegania znaleźć czas na "wniknięcie w siebie" przyjrzenie się swojemu życiu, powołaniu i refleksję nad sprawami ostatecznymi.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Prymas Polski: przeżyjmy ten czas z Jezusem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.