Kościół-Oblubienica czeka na swego Oblubieńca

Kościół-Oblubienica czeka na swego Oblubieńca
(fot. Grzegorz Gałązka/galazka.deon.pl)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańkie / KAI / psd

Do życia obecnością Pana Jezusa i żarliwym oczekiwaniem Jego przyjścia zachęcił wspólnoty Kościoła Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kwestii eschatologicznej nadziei poświęcił papież swoją katechezę na placu św. Piotra. Jego słów wysłuchało około 30 tys. wiernych.

Zobacz tekst papieskiej katechezy

Odpowiadając na pytanie, o to, co się stanie z Kościołem u końca czasów, papież przytoczył słowa św. Pawła - "zawsze będziemy z Panem" (1 Tes 4,17). Następnie nawiązując do tekstu z Księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 21,2) wskazał, że jest on także ludem Bożym, idącym za Panem Jezusem i codziennie przygotowującym się na spotkanie z Nim, jak oblubienica czekająca na swego oblubieńca. Dodał, że jest to wypełnieniem planu jedności i miłości, nakreślonym przez Boga podczas całej historii. Analizując określenie "Jeruzalem Nowe" Franciszek wskazał, że Kościół ma być też miastem - symbolem współistnienia i ludzkiej relacyjności w pełnym tego słowa znaczeniu. "Nie będzie już wtedy żadnej samotności, nadużyć czy różnic natury społecznej, etnicznej czy religijnej, ale wszyscy będziemy jedno w Chrystusie" - stwierdził papież.

Mówiąc o chrześcijańskiej nadziei Franciszek zaznaczył, że jest ona oczekiwaniem ostatecznego i definitywnego wypełnienia tajemnicy miłości Boga oraz nadejścia Chrystusa Pana, który ma nas wprowadzić do pełni swej komunii i pokoju. Zadaniem Kościoła jest wobec tego "podtrzymywanie światła i wyraźne ukazywanie tej pochodni nadziei, aby mogła jaśnieć jako pewny znak zbawienia i oświecać całej ludzkości drogę prowadzącą na spotkanie z miłosiernym obliczem Boga" - stwierdził Ojciec Święty.

W tym kontekście papież zachęcił do bycia czytelnymi i wiarygodnymi świadkami tej nadziei. Wezwał wspólnoty chrześcijańskie do życia nadal "obecnością Pana Jezusa i żarliwym oczekiwaniem Jego przyjścia". "Przyzywajmy Maryi Dziewicy, matki nadziei i Królowej Nieba, aby zachowywała nas zawsze w postawie słuchania i oczekiwania, abyśmy już teraz mogli być przeniknięci miłością Chrystusa i pewnego dnia mogli mieć udział w radości bez końca, w pełnej komunii z Bogiem" - zakończył swą katechezę Ojciec Święty.

Zobacz tekst papieskiej katechezy

 

Więcej»

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kościół-Oblubienica czeka na swego Oblubieńca
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.