O. Cantalamessa: prawdziwa jedność w miłości jest możliwa

O. Cantalamessa: prawdziwa jedność w miłości jest możliwa
(fot. Diocèse de laval/flickr.com)
KAI / ms

Tematowi Trójcy Świętej poświęcił dziś drugie kazanie adwentowe kaznodzieja Domu Papieskiego. Podkreślił znaczenie jedności, która swój fundament i uzasadnienie znajduje w tajemnicy Boga. Kazania wysłuchał Papież wraz ze swoimi współpracownikami.

O. Raniero Cantalamessa zwrócił uwagę, że kiedy mówimy o Bogu, który jest miłością, to tym samym wyrażamy prawdę o tym, że Bóg jest także Trójcą. Każda miłość bowiem zakłada obiekt miłości, i to właśnie miłość jest tym, co jednoczy. Nie można kochać czegoś, czego nie ma. Dlatego Bóg, zanim mógł kochać coś, co sam stworzył, miłował odwieczne Słowo, Syna, którego darzy miłością nieskończoną, czyli w Duchu Świętym.

DEON.PL POLECA
Włoski kapucyn zaznaczył, że kiedy kontemplujemy Trójcę Świętą, doskonałą jedność w różnorodności, to możliwe stają się do przezwyciężenia nienawistne podziały istniejące w świecie. Z tej wizji więc płynie apel o jedność, której wszyscy pragniemy i za którą tęsknimy. Poza słowem szczęście nie ma innego, które odpowiadałoby równie mocno na potrzebę ludzkiego serca, jak słowo jedność.

Wskazał jednak, że choć wszyscy jej pragniemy, to trudno jest nam ją osiągnąć, gdyż każdy chce ją realizować na swój sposób.

O. Raniero Cantalamessa przypomniał, że pierwszym cudem Ducha Świętego po Dniu Pięćdziesiątnicy była zgoda i jedność między uczniami: "jeden duch i jedno serce" (Dz, 4, 32), i dodał, że Duch jest ciągle gotowy, aby ten znak powtarzać. Odwołał się także do słów św. Augustyna, aby zachęcić do działania na rzecz jedności.

"Jeżeli starasz się obdarzać wspólnotę dobrem, nie zważając na własne zdanie, wtedy każdy charyzmat i każda godność obecna w niej będzie twoja, tak jak w zjednoczonej rodzinie, sukces jednego z jej członków przynosi szczęście wszystkim innym - zaznaczył kaznodzieja Domu Papieskiego. - Dlatego właśnie miłość jest «najlepszą drogą ze wszystkich» (por. 1 Kor 12, 31): ona pomnaża charyzmaty, charyzmat jednego czyni charyzmatem wszystkich. Są to sprawy, mam tego świadomość, łatwe do powiedzenia, ale trudne do wprowadzenie w życie; jednakże piękną rzeczą jest wiedzieć, że z łaską Boga one są możliwe i niektóre dusze zrealizowały je i realizują także i dla nas w Kościele".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

O. Cantalamessa: prawdziwa jedność w miłości jest możliwa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.