75 lat temu w polskiej literaturze wprowadzono socrealizm

75 lat temu w polskiej literaturze wprowadzono socrealizm
Fot. depositphotos.com
PAP / jk

20 stycznia 1949 r., w Szczecinie rozpoczął się IV Zjazd Literatów Polskich. Narzucony podczas tego zjazdu socrealizm był doktryną bardziej polityczną niż artystyczną i zakładał całkowite upolitycznienie dzieł literackich.

20 stycznia 1949 r. w Szczecinie rozpoczął się IV Walny Zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich. „W ciągu kolejnych trzech dni komunistyczna władza narzuciła nowy sposób tworzenia utworów. Organizacja przekształciła się w Związek Literatów Polskich. Literatów miał nadzorować członek Sekretariatu KC PZPR, Jakub Berman, uznawany za jedną z najbardziej wpływowych osób na szczytach komunistycznej władzy. Za wprowadzenie sowieckiego kanonu realizmu socjalistycznego do polskiej literatury odpowiadał szef Wydziału Kultury KC PZPR Stefan Żółkiewski. Na czele związku stanął Leon Kruczkowski, który zastąpił Jarosława Iwaszkiewicza, uznanego przez komunistów za przeżartego przedwojennymi nawykami" – powiedział prof. Andrzej S. Kowalczyk, kierownik działu rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

„Zjazd tegoroczny stawia przed literaturą wyraźne zadanie: owocnie, zdecydowanie zacząć pomagać budować socjalizm w Polsce, uczyć ludzi nowego życia, budzić w nich wzruszenia godne współczesnego człowieka. [...] Stwarza to nowe zadania i dla Związku Literatów. Niech Związek staje się centrum artystyczno-naukowym uczenia pisarzy rzetelnej wiedzy o świecie, przełamywania drobnomieszczańskich przesądów agnostycznych, rozbijania muru dzielącego literaturę od współczesności, od życia mas” – pisał Żółkiewski w referacie programowym zjazdu. „Jeżeli w Związku Radzieckim dokonano zasadniczego odkrycia w postaci metody socjalistycznego realizmu, to rzecz prosta, jest ono w sensie naukowym obowiązujące nie tylko dla tego społeczeństwa i narodu, który odkrycia dokonał, lecz także dla wszystkich innych narodów” – mówił w 1949 r. wiceminister kultury Włodzimierz Sokorski.

„Socrealizm był doktryną bardziej polityczną niż artystyczną i, jak każda manipulacja w sztuce, miał charakter regresywny, bo cofał literaturę w rozwoju i narzucał całkowite upolitycznienie dzieł literackich – nie mogły być neutralne ideologiczne. Zgodnie z obowiązującym od 1934 r. w ZSRS kanonem socrealistycznym także i polscy pisarze nie byli już odtąd tylko biernymi obserwatorami rzeczywistości, ale także i uczestnikami czy wręcz bojownikami rewolucji komunistycznej i walki klas. Mieli angażować się wyłącznie po stronie partii komunistycznej, a faktycznie – po stronie państwa totalitarnego” – wyjaśnił prof. Kowalczyk, dodając, że sowiecki kanon socrealizmu obowiązywał także w architekturze, sztukach plastycznych, teatrze i filmie.

DEON.PL POLECA

Pierwsze zapowiedzi nowej doktryny w sztuce miały miejsce już w 1947 r. „Artyści dotychczas byli oddzieleni nieprzebytym murem od szerokich mas narodu, tworzących w pocie czoła materialne podstawy ich wiedzy, kultury i sztuki, obowiązkiem twórcy, kształtującego duchową dziedzinę życia narodu, jest wczuć się w tętno pracy mas ludowych, w ich tęsknotę i potrzeby, z ich wzruszeń i przeżyć czerpać natchnienie twórcze do własnego wysiłku, którego celem głównym i podstawowym winno być podniesienie i uszlachetnienie poziomu życia tych mas” – mówił I sekretarz PPR, Bolesław Bierut podczas uroczystego otwarcia rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu 16 listopada 1947 r.

„W 1947 r. komuniści prowadzili jeszcze walkę ze zbrojnym podziemiem niepodległościowymi. Po zbrojnym podziemiu rozprawiali się z kolejnymi wrogami - kościołem katolickim, organizacjami społecznymi i nie byli jeszcze w pełni gotowi na całkowite zawłaszczenie literatury i wprowadzenie socrealizmu jako obowiązującego modelu. Dwa lata później stalinowskie wzorce mogły być już wprowadzane bez ograniczeń” – powiedział Adama Hlebowicz z IPN.

„W modelowym socrealistycznym utworze literackim autor zawsze precyzyjnie określał, którzy bohaterowie idą z duchem czasów i są postaciami właściwymi, pozytywnymi i wierzącymi w komunimzm, a którzy są zacofanymi, fałszywymi i złymi orędownikami przedrewolucyjnego ładu – często sabotażystami, szpiegami lub ludźmi moralnie zdegenerowanymi. Ten biało-czarny schemat zwykle obejmował także osobę wzorowego aktywisty partyjnego lub młodzieżowego, przodownika pracy lub robotnika, który dojrzewa lub już dojrzał do akceptacji nowej, komunistycznej ideologii. Bohaterem socrealistycznego utworu mógł stać się np. funkcjonariusz organów bezpieczeństwa, który walczył z kontrrewolucją czyli antykomunistyczną konspiracją” – wskazał prof. Kowalczyk. „W socrealistycznym wzorcu nie było miejsca dla wątpiących i niezdecydowanych lub nawet osób neutralnych. Komunizm był traktowany jako ostateczny punkt dojścia i absolutne dobro, wręcz - prawda objawiona. Ideologia miała formować ludzi i twórczość”.

W okresie socrealizmu szczególną popularność zyskały powieści tzw. produkcyjniaki. Ich akcja toczyła się na placach budowy, w fabrykach, kopalniach i państwowych zakładach pracy. Wzorowym bohaterem powieści produkcyjnej był robotnik, zwykle członek partii lub organizacji młodzieżowej. Czasem zmagał się z niechęcią innych robotników, niekiedy wykrywał sabotażystów, tropił i karcił obiboków, bumelantów i kombinatorów. Zdarzało się, że był przodownikiem pracy i narzucał wyśrubowane normy pracy. Negatywną postacią mógł być wywodzący się z dawnych elit społecznych inżynier, leniwy brygadzista lub wróg ustroju - dawny właściciel fabryki – kapitalista.

Po latach część dawnych socrealistów przeszła na „pozycje kontrrewolucyjne” i wsparła tworzącą się w PRL demokratyczną opozycję antykomunistyczną.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Loreth Anne White

Są sekrety, dla których warto żyć, i takie, za które trzeba zabić

Lily Bradley ma idealne życie. Wspaniały mąż, dom nad morzem, własny gabinet psychologiczny. Każdy chciałby być na jej miejscu. Aż do tamtej nocy....

Skomentuj artykuł

75 lat temu w polskiej literaturze wprowadzono socrealizm
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.