Błażej Kmieciak przewodniczącym państwowej komisji ds. pedofilii

Błażej Kmieciak przewodniczącym państwowej komisji ds. pedofilii
(fot. PAP/Mateusz Marek)
PAP / kk

Dr hab. Błażej Kmieciak został w piątek wybrany na przewodniczącego państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. "Będziemy walczyć o to, żeby osoby, które dokonały tej zbrodni, jaką jest czyn pedofilski, poniosły odpowiedzialność karną, na którą zasługują" – zapewnił.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. Ślubowanie przed Sejmem nowo powołani członkowie komisji złożyli w piątek.

W skład komisji wchodzi siedmiu członków. Swoich przedstawicieli do niej powołali: Sejm – Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowską i Andrzeja Nowarskiego; Senat – Agnieszkę Rękas; prezydent – Justynę Kotowską; premier – Elżbietę Malicką i rzecznik praw dziecka – Błażeja Kmieciaka.

Przewodniczącego komisji Sejm wybiera spośród jej członków zwykłą większością głosów. W piątek na to stanowisko wybrał Błażeja Kmieciaka. Za jego kandydaturą głosowało 244 posłów, 173 było przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) powiedziała, że "ta komisja przez wiele organizacji w Polsce, przez konstytucjonalistów, przez ekspertów została oceniona jako komisja, która jest niekonstytucyjna i bezprawna". Dodała, że Kmieciak, "jest osobą, która współpracuje z ideologiczną i fundamentalistyczną organizacją Ordo Iuris – organizacją, która jest finansowana przez radykalnych fundamentalistycznych ludzi zarówno w Ameryce, jak i w Rosji Putina". Mówiła również, że "ta komisja na pewno nie będzie pochylała się nad pedofilią wśród kleru".

W odpowiedzi na te zarzuty marszałek Sejmu Elżbieta Witek przypomniała, że za powołaniem komisji podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji – na 411 posłów, 401 głosowało wówczas za powołaniem komisji. Powiedziała również, że "nieprawdą jest, że pan profesor współpracuje z Ordo Iuris". Przypomniała także, że do czwartku był czas na zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego i wpłynęła wówczas tylko jedna kandydatura.

Błażej Kmieciak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Ma uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.

Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem rzecznika praw pacjenta do spraw bioetycznych, a także członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością – niedowidzącą.

Po wyborze na przewodniczącego komisji Kmieciak udzielił dziennikarzom krótkiej wypowiedzi. Wskazał, że urząd komisji "będzie zajmował się systemowo przede wszystkim wsparciem osób, które doświadczyły cierpienia, bólu, bardzo często poniżenia godności". "Ale jednocześnie będziemy w sposób jednoznaczny walczyć o to, żeby osoby, które dokonały tej zbrodni, jaką jest czyn pedofilski, poniosły odpowiedzialność karną, na którą zasługują" – zaznaczył.

Zapewnił, że komisja będzie realizowała swoje zadania. "Komisja nie będzie miejscem, w którym będziemy podkreślać i regularnie podgrzewać informacje, które będziemy analizować i badać" – powiedział. Zapewnił, że komisja będzie informować o podejmowanych działaniach.

Wskazał, że w najbliższych tygodniach działania członków komisji będą koncentrowały się na utworzeniu urzędu komisji.

Początkowo przepisy przewidywały, że pierwszy raport komisji ds. pedofilii będzie opracowany w ciągu roku od daty wejścia w życie ustawy, a więc do września 2020 r. Jednak członkowie komisji ślubowanie przed Sejmem złożyli dopiero 10 miesięcy po tym, jak Sejm uchwalił ustawę, więc termin przygotowania pierwszego raportu przesunięto. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pierwszy raport komisja opracowuje i udostępnia w ciągu roku od powołania jej członków.

Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od dnia powołania jej członków. Kadencja Komisji trwa 7 lat.

Do zadań komisji należy m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych, w tym ustalanie przypadków niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego. Komisja będzie też identyfikować problemy pojawiające się w praktyce ścigania przypadków nadużyć seksualnych i karania sprawców przestępstw pedofilii.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Błażej Kmieciak przewodniczącym państwowej komisji ds. pedofilii
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.