Polskie rodzeństwo nie zostanie wydane do Wielkiej Brytanii. Dzieci będą żyły z matką

Polskie rodzeństwo nie zostanie wydane do Wielkiej Brytanii. Dzieci będą żyły z matką
Fot. depositphotos.com
PAP / tk

Dwoje dzieci pozostanie przy matce i nie zostanie wydane ojcu obywatelowi Ghany do Wielkiej Brytanii. Warszawski sąd apelacyjny oddalił właśnie apelację mężczyzny w tej sprawie. Wyrok zapadł po interwencji i kasacji Prokuratora Generalnego.

Sprawa dotyczy postępowania, które zostało zainicjowane przez ojca na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r. "Sąd Okręgowy w Katowicach, który w I instancji badał sprawę nie wyraził zgody na powrót dzieci do ojca. Postanowieniem z 30 kwietnia 2020 r. sąd orzekł, że powrót dzieci wiązałby się dla nich z poważną szkodą psychiczną" - zrelacjonowała Prokuratura Krajowa.

DEON.PL POLECAJak podano, podczas wysłuchania dzieci jednoznacznie wyraziły chęć pozostania w Polsce z matką i sprzeciwiły się powrotowi do Wielkiej Brytanii do ojca.

"Orzekając sąd oparł się m.in. na opinii biegłej psycholog, która wskazała na zagrożenie traumy psychicznej z powodu powrotu dzieci do ojca do Wlk. Brytanii. Dotyczyło to w szczególności dziewczynki, która zareagowała na ewentualny powrót zaburzeniami somatycznymi wymagającymi hospitalizacji. W tle sprawy pojawił się wątek agresywnych zachowań wnioskodawcy wobec żony i małoletniego syna" - podawała prokuratura.

Jednak po zaskarżeniu tego postanowienia I instancji przez mężczyznę rozpoznający sprawę Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 22 października 2020 r. uwzględnił wnioski opinii nowo powołanej w sprawie biegłej psycholog, która podważyła, że dzieci "wyraziły suwerennie wolę pozostania przy matce w Polsce". Tym samym sąd nakazał powrót dzieci do Wielkiej Brytanii.

W związku z tym Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną. W kasacji PG podniósł zarzuty naruszenia przez sąd II instancji zarówno prawa materialnego, jak i przepisów postępowania. Zarzuty dotyczyły m.in. naruszenia Konwencji haskiej z 1980 r. w związku z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Sąd Najwyższy w październiku ub.r. uwzględnił tę kasację i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi II instancji.

Prokuratura Krajowa w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację ojca dzieci. W efekcie uprawomocniło się postanowienie sądu I instancji oddalające wniosek o nakazanie powrotu dzieci do Wielkiej Brytanii.

Źródło: PAP / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Andrzej Zwoliński

Czy grzech innego może być moim? Jak wyrwać się z pułapki grzechów cudzych?

Są takie grzechy, które prawdopodobnie by nie zaistniały bez udziału drugich osób, a w każdym razie ich popełnienie byłoby znacznie utrudnione. Kościół,...

Skomentuj artykuł

Polskie rodzeństwo nie zostanie wydane do Wielkiej Brytanii. Dzieci będą żyły z matką
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.