Matura - egzaminy pisemne w językach obcych

Matura - egzaminy pisemne w językach obcych
Matura - egzaminy pisemne w językach obcych (fot. studente.pl/fot. Marcin Biodrowski)
PAP / ad

Sobota jest ostatnim dniem pisemnych matur. W dniu tym przeprowadzone zostaną egzaminy z różnych przedmiotów: matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki zdawane w językach obcych. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy trwać będą 80 minut. Rozpoczynać się będą o różnych godzinach. Pierwszy z nich - z matematyki ma zacząć się o godzinie 9. Kolejny - z historii będzie o godz. 10.30 i tak mniej więcej co półtorej godziny następny. Rozpoczęcie ostatniego z nich - z fizyki zaplanowano na godz. 16.45.

Maturalna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego. Przystąpiło do niego ponad 404 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych.

Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który musiał przystąpić obowiązkowo do czterech egzaminów pisemnych. W tej grupie po ponad 25-letniej przerwie znalazła się matematyka. Pozostałe trzy obowiązkowe egzaminy to: egzamin z języka polskiego, egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) oraz z jednego wybranego przedmiotu (dla chętnych mogło być ich kilka; maksymalnie sześć). W tej grupie znalazły się się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

Egzaminy z polskiego, matematyki i języka obcego wszyscy maturzyści musieli obowiązkowo zdawać na poziomie podstawowym, chętni mogli dodatkowo także na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminu z przedmiotu do wyboru, abiturient zdawał tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści musieli jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się 28 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mieli jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 sierpnia, a ustnych - w dniach 19-25 sierpnia. Niezależnie od tego, niezadowoleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Matura - egzaminy pisemne w językach obcych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.