Rząd przyjął nowy "Plan prywatyzacji"

Rząd przyjął nowy "Plan prywatyzacji"
(fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)
PAP / im

We wtorek przed godz. 12 rozpoczęło się posiedzeniu Rady Ministrów. W porządku obrad jest m.in. informacja o realizacji planu prywatyzacji na lata 2012-2013. Rząd zajmie się też założeniami do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Rząd przyjął "Plan prywatyzacji na lata 2012-2013" przedłożony przez ministra skarbu w marcu. Minister planował całkowite pozbycie się udziałów w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółkach. W pozostałych 15 proc. spółek o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne. Dotyczy to m.in. firm sektora energetycznego, finansowego i obronnego.

Z planu na lata 2012-13 opublikowanego przez resort skarbu wynika, że działania prywatyzacyjne będą dotyczyć 279 spółek nadzorowanych przez ministra skarbu, 15 nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, 4 nadzorowanych przez ministra gospodarki oraz 2 nadzorowanych przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Rząd zajmie się też projektem założeń do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej. Proponowane rozwiązania regulują m.in. szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami Unii Europejskiej.

Kolejny punkt posiedzenia to projekt założeń do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych. Ustawa - według autorów - ma gwarantować sprawne, rzetelne, przejrzyste i szybkie działania organów państwa na gruncie międzynarodowej współpracy w zakresie korzystania z wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności.

Ministrowie rozpatrzą też projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Projekt ma na celu zmianę systemu kar za naruszenie zakazu karmienia zwierząt mączkami mięsno-kostnymi - poprzez zastąpienie obecnie obowiązujących przepisów karnych, obejmujących kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do 1 roku - karami pieniężnymi, wymierzanymi w trybie administracyjnym.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Rząd przyjął nowy "Plan prywatyzacji"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.