KAI / kk
"Należy zatem dobrze przygotować się do chwili, w której rozlegnie się dzwonek, gdy Pan zastuka do naszych drzwi" - mówił dziś Ojciec Święty.
"Należy zatem dobrze przygotować się do chwili, w której rozlegnie się dzwonek, gdy Pan zastuka do naszych drzwi" - mówił dziś Ojciec Święty.
KAI / ml
O potrzebie wytrwałości i posłuszeństwu Duchowi Świętemu w poszukiwaniu nowych dróg Kościoła mówił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej homilii Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Dz 9,1-20) opisującego nawrócenie świętego Pawła.
O potrzebie wytrwałości i posłuszeństwu Duchowi Świętemu w poszukiwaniu nowych dróg Kościoła mówił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej homilii Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Dz 9,1-20) opisującego nawrócenie świętego Pawła.
KAI / kk
"Zawsze przychodzą idee lub fałszywi prorocy, którzy oferują tobie Chrystusa w wersji soft, bez ciała i nieco relatywnej miłości bliźniego" - przestrzegał Ojciec Święty.
"Zawsze przychodzą idee lub fałszywi prorocy, którzy oferują tobie Chrystusa w wersji soft, bez ciała i nieco relatywnej miłości bliźniego" - przestrzegał Ojciec Święty.
KAI / kk
Na konieczność oczyszczania naszej wiary, aby nie ograniczała się jedynie do nawyków i stawała się bardziej żywotną wskazał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Na konieczność oczyszczania naszej wiary, aby nie ograniczała się jedynie do nawyków i stawała się bardziej żywotną wskazał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
KAI / kk
Spotkanie z Panem jest zawsze czymś konkretnym. Papież dał tego wyraźny przykład
Spotkanie z Panem jest zawsze czymś konkretnym. Papież dał tego wyraźny przykład
Logo źródła: 2ryby KAI / ml
Rano, jak zwykle Franciszek odprawił Mszę św. w Domu Świętej Marty, ale zamiast homilii wyjaśnił znaczenie dzisiejszej uroczystości. Eucharystię koncelebrował z Ojcem Świętym nowy patriarcha Antiochii obrządku melchickiego, Jussef (Joseph Absi).
Rano, jak zwykle Franciszek odprawił Mszę św. w Domu Świętej Marty, ale zamiast homilii wyjaśnił znaczenie dzisiejszej uroczystości. Eucharystię koncelebrował z Ojcem Świętym nowy patriarcha Antiochii obrządku melchickiego, Jussef (Joseph Absi).
KAI / kk
Papież przypomniał, że taką mentalnością kierowały się ludobójstwa XX wieku, narzucające siłą jednorodność.
Papież przypomniał, że taką mentalnością kierowały się ludobójstwa XX wieku, narzucające siłą jednorodność.
KAI / ml
"Jezus wzywa nas do przemiany życia, zmiany drogi, do nawrócenia" - powiedział papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
"Jezus wzywa nas do przemiany życia, zmiany drogi, do nawrócenia" - powiedział papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
KAI / ml
O potrzebie prawdy wewnętrznej oraz konieczności dążenia do niej mówił dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego (Rz 4, 1-8), w którym św. Paweł zachęca do posłuszeństwa Bogu Ojciec Święty zaznaczył, że Boże przebaczenie jest całkowicie darem łaski, a nie skutkiem naszych uczynków.
O potrzebie prawdy wewnętrznej oraz konieczności dążenia do niej mówił dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego (Rz 4, 1-8), w którym św. Paweł zachęca do posłuszeństwa Bogu Ojciec Święty zaznaczył, że Boże przebaczenie jest całkowicie darem łaski, a nie skutkiem naszych uczynków.
Niektórzy mówią, że jest patronką pracoholików Można odnieść wrażenie, że to jedna z najbardziej niedocenianych postaci w Piśmie Świętym, a jednak tak wiele może nas nauczyć.
Niektórzy mówią, że jest patronką pracoholików Można odnieść wrażenie, że to jedna z najbardziej niedocenianych postaci w Piśmie Świętym, a jednak tak wiele może nas nauczyć.
KAI / pk
Pokora, łagodność, wielkoduszność to punkty kluczowe dla budowania jedności w Kościele - stwierdził papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Jednocześnie Ojciec Święty wezwał chrześcijan do odrzucenia zawiści, zazdrości i kłótni.
Pokora, łagodność, wielkoduszność to punkty kluczowe dla budowania jedności w Kościele - stwierdził papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Jednocześnie Ojciec Święty wezwał chrześcijan do odrzucenia zawiści, zazdrości i kłótni.
KAI / mg
Papież Franciszek ochrzcił dwoje dzieci z Argentyny. Zrobił to podczas prywatnej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Spełnił tym samym swą zapowiedź sprzed kilku lat, gdy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires.
Papież Franciszek ochrzcił dwoje dzieci z Argentyny. Zrobił to podczas prywatnej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Spełnił tym samym swą zapowiedź sprzed kilku lat, gdy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires.
Jacek Bolewski SJ
Marta nie od razu stała się świętą. Musiała się uczyć powoli, jak skupić się na jednym i nie ulegać niepokojowi.
Marta nie od razu stała się świętą. Musiała się uczyć powoli, jak skupić się na jednym i nie ulegać niepokojowi.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / CTV / mg
Niesłuszne jest określanie mianem "komunistów" tych księży czy biskupów, którzy mówią o ubogich - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Nawiązując do dzisiejszych czytań liturgicznych papież zaznaczył, że bez ubóstwa nie można zrozumieć Jezusowego orędzia. Podkreślił, że nie jest ono ideologią, ale tajemnicą uniżenia Chrystusa.
Niesłuszne jest określanie mianem "komunistów" tych księży czy biskupów, którzy mówią o ubogich - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Nawiązując do dzisiejszych czytań liturgicznych papież zaznaczył, że bez ubóstwa nie można zrozumieć Jezusowego orędzia. Podkreślił, że nie jest ono ideologią, ale tajemnicą uniżenia Chrystusa.
Logo źródła: Radio Watykańskie mg
O tym, że zwycięstwo miłości Boga wobec człowieka objawiło się w pozornej klęsce krzyża oraz o pokusie odrzucenia Boga w obliczu naszych niepowodzeń mówił dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
O tym, że zwycięstwo miłości Boga wobec człowieka objawiło się w pozornej klęsce krzyża oraz o pokusie odrzucenia Boga w obliczu naszych niepowodzeń mówił dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
KAI / mg
Nie oddalajmy innych od Jezusa, ale słuchajmy wołania tych, którzy potrzebują Pana - powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Nie oddalajmy innych od Jezusa, ale słuchajmy wołania tych, którzy potrzebują Pana - powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / CTV / mg
Przed próbą godzenia wiary chrześcijańskiej z dążeniem do światowości przestrzegł dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Zaznaczył, że nie można być chrześcijaninem w połowie, nie można mieć jednocześnie nieba i ziemi. Jednocześnie przypomniał, że bogactwo, próżność i pycha oddalają od Jezusa.
Przed próbą godzenia wiary chrześcijańskiej z dążeniem do światowości przestrzegł dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Zaznaczył, że nie można być chrześcijaninem w połowie, nie można mieć jednocześnie nieba i ziemi. Jednocześnie przypomniał, że bogactwo, próżność i pycha oddalają od Jezusa.
Logo źródła: Radio Watykańskie mg
Do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób spogląda na mnie Pan zachęcił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej refleksji Ojciec Święty wskazał na trzy spojrzenia Jezusa na Piotra: spojrzenie powołania, przebaczenia, posłania na misję.
Do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób spogląda na mnie Pan zachęcił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej refleksji Ojciec Święty wskazał na trzy spojrzenia Jezusa na Piotra: spojrzenie powołania, przebaczenia, posłania na misję.
KAI / mg
O znaczeniu naszego przygotowania się na chwilę, kiedy będziemy musieli opuścić ten świat mówił dziś Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Punktem wyjścia refleksji Ojca Świętego były teksty liturgiczne (Dz 20,17-27; J 17,1-11a), opisujące sceny pożegnania Pana Jezusa, z uczniami, zanim powrócił do Ojca oraz św. Pawła w Milecie przed udaniem się do Jerozolimy.
O znaczeniu naszego przygotowania się na chwilę, kiedy będziemy musieli opuścić ten świat mówił dziś Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Punktem wyjścia refleksji Ojca Świętego były teksty liturgiczne (Dz 20,17-27; J 17,1-11a), opisujące sceny pożegnania Pana Jezusa, z uczniami, zanim powrócił do Ojca oraz św. Pawła w Milecie przed udaniem się do Jerozolimy.
Logo źródła: Radio Watykańskie CTV / mg
Na niebezpieczeństwo, jakim dla chrześcijan jest postawa lęku zwrócił uwagę Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Swoją homilię skoncentrował na dwóch słowach kluczowych dzisiejszej liturgii: lęku i radości.
Na niebezpieczeństwo, jakim dla chrześcijan jest postawa lęku zwrócił uwagę Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Swoją homilię skoncentrował na dwóch słowach kluczowych dzisiejszej liturgii: lęku i radości.