Bóg "nie wodzi na pokuszenie", nie prowadzi nikogo do zła. Może natomiast poddawać próbie naszą wierność

Bóg "nie wodzi na pokuszenie", nie prowadzi nikogo do zła. Może natomiast poddawać próbie naszą wierność
Fot. Depositphotos

Jezus - ucząc nas modlitwy - zachęca, byśmy nie byli "gadatliwi". Na modlitwie nie jest potrzebna próżna gadanina ani banały. Próba wywierania nacisku na Boga i "magiczne" formuły to nadużycia i wypaczenia kultu.

Słowo na dziś (Mt 6,7-15)

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

DEON.PL POLECA

Komentarz do Ewangelii (20 czerwca 2024 roku)

Papież Franciszek zachęca, by komentarze do ewangelii, homilie były krótkie i przemawiały do serca: niech to będzie jeden obraz, jedna myśl i jedna emocja. Zakończymy wezwaniem do modlitwy prośby i dziękczynienia.

Obraz: Jezus uczy swoich uczniów modlitwy. Stanowi ona integralną część Kazania na Górze. Posłucham go. Oczyma wyobraźni zobaczę miejsca i ludzi wokół. Przyjrzę się, jak te konkretne okoliczności działają na mnie teraz, w tym czasie.

Myśl: Modlitwa jest wyrazem religijności, dziecięcej więzi z Bogiem. Stajemy do modlitwy nie po to, by inni nas widzieli, albo żeby "przekonywać" bóstwo do naszych oczekiwań. Dlatego Jezus zachęca, żebyśmy nie byli "gadatliwi". Nie jest potrzebna próżna gadanina ani banały. Próba wywierania nacisku na Boga, "magiczne" formuły to nadużycia na modlitwie i wypaczenia kultu. Modlitwa "Ojcze nasz" jest syntezą, "streszczeniem całej Ewangelii". Choć jest "nowością", odwołuje się do żydowskich modlitw, które są odmawiane do dzisiaj.

Emocja: "Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie...". Bóg "nie wodzi na pokuszenie", nie prowadzi nikogo do zła. Może poddawać próbie naszą wierność. Chrześcijanie modląc się wołali do Boga, żeby nie pozwolił nam upaść, a próby nie okazały się zbyt ciężkie dla naszych wątłych sił.

Wezwanie: Poproszę o wszystko, o co Jezus uczy nas prosić dla siebie i dla innych. Podziękuję za chleb codzienny, jaki mi jest dawany. Wolno, medytacyjnie odmówię modlitwę Pańską: "Ojcze nasz...".

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wit Chlondowski OFM

Każdego dnia przeżywamy wiele napięć i stresów. Czujemy się przeciążeni i osamotnieni. Bywa, że nie rozumiemy tego, co dzieje się w nas samych. Zmienność uczuć, codzienne doświadczenia, nieuporządkowana historia życia… To wszystko wpływa nie tylko...

Skomentuj artykuł

Bóg "nie wodzi na pokuszenie", nie prowadzi nikogo do zła. Może natomiast poddawać próbie naszą wierność
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.