Być uświęconym w prawdzie

Być uświęconym w prawdzie
Zdjęcie ilustracyjne (Fot. pl.depositphotos.com)

„Bycie zachowanym w imieniu Boga” to trwanie w wierności, w komunii z Ojcem i braćmi. Modlitwa arcykapłańska to żarliwa prośba Jezusa o jedność. Podziały pomiędzy braćmi są złem, bo zadają kłam temu źródłu jedności, jakim jest łączność Ojca z Synem. Jedność nie niweluje różnorodności. Braterstwo akceptuje odmienność, a „nędza” winna być przedmiotem miłosierdzia.

Słowo na dziś (J 17, 11b-19)

Z ewangelii wg św. Jana: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Komentarz do Ewangelii (24.05.2023)

Obraz: Kolejny krok ‘modlitwy arcykapłańskiej’ jest modlitwą wstawienniczą Jezusa za uczniów. Wczuję się w atmosferę wspólnoty uczniów w Wieczerniku. Posłucham słów, które są skierowane do Boga w mojej intencji. Przyjrzę się swoim skojarzeniom i myślom.

Myśl: Imię to osoba, z którą jestem w bliskim kontakcie. „Bycie zachowanym w imieniu Boga” to trwanie w wierności, w komunii z Ojcem i braćmi. Modlitwa arcykapłańska to żarliwa prośba Jezusa o jedność. Podziały pomiędzy braćmi są złem, bo zadają kłam temu źródłu jedności, jakim jest łączność Ojca z Synem. Jedność nie niweluje różnorodności. Braterstwo akceptuje odmienność, a „nędza” winna być przedmiotem miłosierdzia. Świętość czy doskonałość bez miłosierdzia jest „szatańska”. To właśnie miłosierdzie upodabnia nas do Jezusa i do Ojca, świadczy o trwaniu w „Jego imieniu”.

DEON.PL POLECA

Emocja: Aby stanowili jedno. To jest wielkie wyzwanie, któremu nie umiemy sprostać. Za bardzo jesteśmy skoncentrowani na sobie i swoich wizjach, że nie potrafimy patrzeć na siebie i innych oczyma Boga. Jedyną odpowiedzią powinno być szukanie komunii z Bogiem. On mnie poprowadzi do jedności z braćmi.

Wezwanie: Poproszę o łaskę poczucia więzi z braćmi. Podziękuję za doświadczenie wspólnoty wiary i wysiłki ekumeniczne.
Odmówię modlitwę Ojcze nasz…, rozważając przez chwilę każde jej słowo.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Być uświęconym w prawdzie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.