Co to znaczy iść za Jezusem?

Co to znaczy iść za Jezusem?
fot. Ben White / Unsplash

Uczeń realizuje swoje powołanie nie na swoich zasadach, ale w oparciu o słowo i działanie Pana, który go powołuje. Kto nie ma zaufania, z lękiem jest przywiązany do własnych wyobrażeń, nigdy nie stanie się uczniem, będzie niewolnikiem.

Z Ewangelii wg św. Mateusza:

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Obraz: Obraz powołania pierwszych uczniów jest dla ewangelisty Mateusza przygotowaniem do "Kazania na Górze" i powołania każdego do tego, by pójść za Jezusem. Oczyma wyobraźni zobaczę tę scenę nad Jeziorem Galilejskim. Usłyszę słowa, które wypowiada Pan: "Pójdźcie za Mną".

Myśl: Są cztery cechy, które opisują ucznia idącego za Jezusem. Po pierwsze Jezus jest w centrum. To On powołuje i wzywa do wypełnienia "życiowego projektu". Druga sprawa to radykalne oderwanie się od przeszłego życia, od "sieci", "łodzi i ojca". Pójście za Jezusem to, po trzecie, droga. Bycie uczniem nie jest statyczne, ale jest dążeniem, wędrówką. Po czwarte, naśladowanie Chrystusa to misja. Uczeń wiąże się z Panem i wychodzi do świata, daje świadectwo.

Emocja: Zaufanie. Uczeń realizuje swoje powołanie nie na swoich zasadach, ale w oparciu o słowo i działanie Pana, który go powołuje. Kto nie ma zaufania, z lękiem jest przywiązany do własnych wyobrażeń, nigdy nie stanie się uczniem, będzie niewolnikiem.

Wezwanie: Poproszę o to, bym zaakceptował, że idę za Jezusem według tego, co On wybiera, a nie ja. Podziękuję za ludzi i wydarzenia, które doprowadziły mnie do wyboru drogi powołania.

Zadanie adwentowe: Półgłosem albo w duchu powtórzę raz lub kilkakrotnie słowa Maryi, kiedy wyznaje: "Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa".

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Dariusz Piórkowski SJ

Czy musimy spowiadać się przed księdzem?
Co zrobić, gdy spowiednik nas nie zrozumie lub zrani?
Jak radzić sobie ze zniechęceniem?
W jaki sposób kształtować sumienie?
Czym różni się słabość od grzechu?

Skomentuj artykuł

Co to znaczy iść za Jezusem?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.