Często nie czujemy się na siłach, by podołać misji danej nam przez Boga. Co wtedy zrobić?

Często nie czujemy się na siłach, by podołać misji danej nam przez Boga. Co wtedy zrobić?
Fot. - - / unsplash.com

Często nie czujemy się na siłach, by podołać podołać misji danej nam przez Boga. Warto jednak pamiętać, że zanim Jezus nakreślił misję wobec uczniów, wyrzucał im "brak wiary i zatwardziałość serca". Nie możemy zatem ulegać pokusie bycia onieśmielonym. 

Słowo na dziś (Mk 16,15-18) 

Z ewangelii wg św. Marka: I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Komentarz do Ewangelii (25.02.2023)

Obraz: W święto nawrócenia św. Pawła rozważamy kilka ostatnich wersów ewangelii św. Marka. Jezus zjawia się po zmartwychwstaniu jedenastu apostołom i rozsyła ich na cały świat, aby głosili słowo dobrej nowiny z mocą i znakami. Te słowa są także skierowane do mnie. 

Myśl: To zakończenie ewangelii jest kanoniczne, tzn. jest natchnionym Słowem Bożym, choć autorem tego tekstu nie jest św. Marek. Jest to ‘relikwia’ pokolenia pierwszych chrześcijan. Jest to opowiadanie o zjawieniach Zmartwychwstałego Pana, a zarazem synteza teologii przepowiadania. Pierwsi uczniowie sami przeżyli to spotkanie z żyjącym Panem, widzieli znaki, jakie towarzyszyły przyjmującym chrzest i dzielą się tym doświadczeniem z innymi. Uczeń przyjmuje wiarę nie dla samego siebie, ale po to, by był posłany na cały świat i głosił Ewangelię swoim życiem. 

Emocja: Onieśmielająca perspektywa. Misja, którą Jezus powierza uczniom może onieśmielać. Często nie czujemy się na siłach, by jej podołać. Warto jednak pamiętać, że zanim Jezus nakreślił tę misję wobec uczniów, wyrzucał im ‘brak wiary i zatwardziałość serca’. Nie możemy zatem ulegać pokusie ‘bycia onieśmielonym’. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę odwagi w głoszeniu Dobrej Nowiny całemu światu. Podziękuję za tak wielu świadków wiary, którzy mi ją przekazali. Uczynię gest lub znak gotowości do bycia posłanym, by głosić ewangelię swoim życiem.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Thomas Keating OCSO

Czym jest modlitwa głębi i jak zacząć ją praktykować?
W jaki sposób zasmakować jej duchowych owoców: pokoju, skupienia, poczucia Bożej obecności?
Jak łączyć kontemplację z działaniem?

Ojciec Thomas Keating (1923–2018), założyciel i duchowy...

Skomentuj artykuł

Często nie czujemy się na siłach, by podołać misji danej nam przez Boga. Co wtedy zrobić?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.