Jak modlić się za bliskich cierpiących w czyśćcu?

Jak modlić się za bliskich cierpiących w czyśćcu?
(fot. shutterstock.com)
CNA / teologia.pl / milosierdzieboze.pl / Monika Chrzanowska / kw

Początek listopada to idealna okazja, by poprzez modlitwę, wyprosić łaski dla dusz w czyśćcu cierpiącym. Czy samo "Ojcze nasz" wystarczy?

Według nauki Kościoła katolickiego, po śmierci mamy trzy drogi: Niebo, czyściec i piekło. Do Nieba trafiają ci, którzy są przygotowani do życia wiecznego z Chrystusem. Jednak ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba (KKK 1030).

Natomiast ci, którzy dobrowolnie wybrali życie w grzechu śmiertelnym, mogą zostać całkowicie wykluczeni z Komunii z Bogiem.

Dusze czyśćcowe - trafiające do przestrzeni oczyszczenia - podlegają naszym modlitwom. Możemy im pomóc. Jak tego dokonać? Oto trzy sposoby, jak uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy dla zmarłego.

1. Uzyskanie odpustu zupełnego jest możliwe tylko w określonych dniach. Jednym z nich jest dzień zaduszny, przypadający 2 listopada. Wtedy należy się wybrać do kościoła, w którym jest konieczne wyznanie wiary, odmówienie "Ojcze nasz" za zmarłych, przystąpienie do Komunii świętej oraz modlitwa w intencjach papieża na dany miesiąc.

2. Okazja do otrzymania odpustu zupełnego trwa do 8 listopada. Każdego dnia modlący się może wyprosić łaski dla jednej duszy czyśćcowej. Warunkiem jaki musi spełnić, jest przyjęcie komunii, modlitwa w intencjach papieża oraz odwiedzenie grobu zmarłego i modlitwa w jego intencji.

3. Praktycznie w trakcie całego roku można uzyskać odpust cząstkowy. Warunki są takie same jak w punkcie drugim.

Listopad to dobry moment, by o tym pamiętać, ze względu Kościół, który w tym czasie modli się w szczególny sposób za dusze czyśćcowe.

W każdym przypadku osoba otrzymująca odpust musi być w stanie łaski uświęcającej, dlatego warto zadbać by regularnie przystępować do sakramentu spowiedzi. Wykorzystaj listopad w pełni, pokochaj na nowo swoich krewnych zmarłych modląc się za nich.

Niech słowa świętej Katarzyny ze Sieny będą dla Ciebie motywacją: nie ma takiej prośby, która nie byłaby wysłuchana przez Pana Boga, jeśli jest ona zanoszona za przyczyną dusz w czyśćcu cierpiących.

Nie wiesz, w jaki sposób modlić się za zmarłego? Oto nasza propozycja: litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

Ojcze z nieba Boże, -zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, -zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, -módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, -
Królowo Wniebowzięta, -
Święty Michale, -
Święty Janie Chrzcicielu, -
Święty Józefie, -
Święty ...... (patronie zmarłego), -
Wszyscy święci i święte Boże, -

Bądź mu (jej) miłościw, -wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, -
Od cierpień w czyśćcu, -
Przez Twoje wcielenie, -
Przez Twoje narodzenie, -
Przez Twój chrzest i post święty, -
Przez Twój krzyż i mękę, -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, -
Przez Twoje zmartwychwstanie, -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, -
Przez zesłanie Ducha Świętego, -
Przez Twoje przyjście w chwale, -

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, - Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami

Módlmy się: 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marek Wójtowicz SJ

To oni wychowali Św. Teresę od Dzieciątka Jezus

18 października 2015 roku Franciszek ogłosił ich świętym małżeństwem. Przyjęli na świat dziewięcioro dzieci. Wśród nich była św. Teresa od Dzieciątka Jezus - doktor Kościoła.

Ta książka...

Skomentuj artykuł

Jak modlić się za bliskich cierpiących w czyśćcu?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.