Dzisiaj Jezus powierza każdego ucznia swojej Matce, a także powierza Ją nam

Dzisiaj Jezus powierza każdego ucznia swojej Matce, a także powierza Ją nam
Fot. Arkady Chubykin / depositphotos.com

Dzisiaj Jezus powierza każdego ucznia swojej Matce oraz powierza swoją Matkę umiłowanemu uczniowi a w nim wszystkim braciom i siostrom. Uczeń ‘bierze’ Ją do siebie od tej godziny. Grecki czasownik lămbānō oznacza: wziąć, otrzymać, przyjąć. Końcowe fragmenty Ewangelii św. Jana są zdominowane przenikaniem się tych słów ‘powierzyć, przyjąć’.

Słowo na dziś (J 19,25-34) 

Z Ewangelii wg św. Jana: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.  

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.  
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

Komentarz do Ewangelii (29.05.2023)

Obraz: Dziś obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Proponowana do rozważenia scena ewangeliczna rozgrywa się na Golgocie, u stóp krzyża. Oczyma wyobraźni zobaczę Jezusa wiszącego na drzewie krzyża, stojących obok Maryję i inne kobiety oraz umiłowanego ucznia. Wsłucham się w ostatnie słowa, jakie Jezus do nich i do mnie kieruje.

Myśl: Dzisiaj Jezus powierza każdego ucznia swojej Matce oraz powierza swoją Matkę umiłowanemu uczniowi a w nim wszystkim braciom i siostrom. Uczeń ‘bierze’ Ją do siebie od tej godziny. Grecki czasownik lămbānō oznacza: wziąć, otrzymać, przyjąć. Końcowe fragmenty Ewangelii św. Jana są zdominowane przenikaniem się tych słów ‘powierzyć/przyjąć’. Np. żołnierze ‘przyjmują’ szaty, uczeń ‘przyjmuje’ Matkę, Jezus ‘przyjmuje’ nasz ocet, my ‘przyjmujemy’ Jego ciało i później Jego Ducha. To nie jest bierne otrzymanie, ale bycie przenikniętym do głębi.

Emocja: „Pragnę… Wykonało się!” Pragnienie jest większą potrzebą niż pokarm. To potrzeba prawdziwej wody – życia. Ostatnie słowo Jezusa na krzyżu mówi zaś o doprowadzeniu do końca planu Boga. „Wykonało się!” dopełnia pierwsze słowo Boga, jakim było stworzenie: „niechaj się stanie…”.

Wezwanie: Poproszę o łaskę ‘przyjęcia’ Matki. Podziękuję za dar Słowa, Krzyża, Ducha Pocieszyciela. W chwili adoracji oddam cześć krzyżowi, który noszę, widzę w rzeczywistości przed sobą, bądź oczyma wyobraźni.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marek Wójtowicz SJ

Maryja najlepszą przewodniczką na drodze wiary

Matka Kościoła, Królowa Polski, Boża Rodzicielka. Maryja. Znamy Ją dobrze i czujemy się przy Niej bezpiecznie, nawet gdy spotykają nas rozmaite trudności. Wiemy, że otacza nas opieką i w...

Skomentuj artykuł

Dzisiaj Jezus powierza każdego ucznia swojej Matce, a także powierza Ją nam
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.