Dzisiaj wielu jest materialistami, bo perspektywa zmartwychwstania nie ma wpływu na ich sposób życia

Dzisiaj wielu jest materialistami, bo perspektywa zmartwychwstania nie ma wpływu na ich sposób życia
Fot. Fallon Michael / unsplash.com

Apostoł to jest ‘świadek zmartwychwstania’. Jest to piękna definicja, jaką przekazują nam Dzieje Apostolskie. Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie i chcą wprawić w zakłopotanie Jezusa. Dzisiaj wielu jest ‘praktycznymi’ saduceuszami, materialistami, bo perspektywa zmartwychwstania nie ma wpływu na ich sposób życia.

Słowo na dziś (Łk 20,27-40) 

Z Ewangelii wg św. Łukasza: Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».  
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrześ powiedział», bo już o nic nie śmieli Go pytać.

Komentarz do Ewangelii (sobota, 25.11.2023)

Obraz: Nowość nauczania Jezusa burzyła schematy, wprawiała w konsternację wielu, zarówno pobożnych faryzeuszów, jak i bogatych saduceuszów. Posłucham tego, co im mówi Pan. Odniosę to do swoich spotkań z dzisiejszymi ‘praktycznymi materialistami’. 

Myśl: Zmartwychwstanie wnosi nową jakość życia. Prawda o powstaniu z martwych tych, którzy odeszli została sformułowana w Izraelu dosyć późno i wynika z obietnicy i pomocy Boga. Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie, bo Jezus powstał z martwych. Św. Paweł mówił, że zmartwychwstanie jest przebywaniem ‘zawsze z Panem’, "dla mnie żyć to Chrystus". Apostoł to jest ‘świadek zmartwychwstania’. Jest to piękna definicja, jaką przekazują nam Dzieje Apostolskie. Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie i chcą wprawić w zakłopotanie Jezusa. Dzisiaj wielu jest ‘praktycznymi’ saduceuszami, materialistami, bo perspektywa zmartwychwstania nie ma wpływu na ich sposób życia.

DEON.PL POLECA

Emocja: Bóg żywych, nie umarłych. Jest to piękna definicja Boga, ‘miłośnika życia’. To, co jest skoncentrowane na sobie, egoistyczne, jest naznaczone śmiercią. Jeśli zamykamy się w sobie, umiaramy. Gdy otwiaramy się na działanie dla Pana, uczestniczymy w życiu i pokonujemy śmierć.

Wezwanie: Poproszę o łaskę wiary w zmartwychwstanie ciała. Podziękuję za przejawy zmartwychwstania, które są życiem ‘tu i teraz’ – dla Boga. W dzień poświęcony Maryi, odmówię modlitwę: „O Maryjo, słodka Matko nasza w niebie, prowadź nasze kroki po drodze żywota, jakże często stromej i pełnej wybojów, a u kresu drogi bądź nam niebios Bramą i ukaż nam błogosławiony Owoc Twego Łona – Jezusa! Amen".

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
o. Michał Legan OSPPE

Nic tak nie stawia na nogi jak poranne espresso. Zastrzyku energii potrzebuje jednak nie tylko nasze ciało, ale także dusza. By pobudzić serce i pozytywnie ukierunkować cały dzień, warto rozpocząć go z dobrym słowem –...

Skomentuj artykuł

Dzisiaj wielu jest materialistami, bo perspektywa zmartwychwstania nie ma wpływu na ich sposób życia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.