Ukrzyżowanie, ścięcie, śmierć w męczarniach. Gdzie i jak zginęli apostołowie?

Ukrzyżowanie, ścięcie, śmierć w męczarniach. Gdzie i jak zginęli apostołowie?
Fot. domena publiczna / commons.wikimedia.org

W czasie swojej ziemskiej działalności Jezus powołał dwunastu apostołów, których misją było głoszenie na całym świecie Dobrej Nowiny. Spośród wszystkich tylko Jan zmarł śmiercią naturalną. Gdzie i jak zginęli apostołowie?

Święty Piotr Apostoł - ukrzyżowany

Szymon Piotr według tradycji uznawany jest za pierwszego biskupa Rzymu czyli pierwszego papieża. Pochodził z Betsaidy i przed pójściem za Jezusem był prostym rybakiem. Piotr miał być jednym z najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa i jako pierwszy spośród apostołów miał uznać Jezusa za Mesjasza.

Piotr Apostoł zginął śmiercią męczeńską w 64 lub 67 roku na Wzgórzu Watykańskim w Rzymie. Został ukrzyżowany na własną prośbę głową w dół, ponieważ jak wyznał, nie jest godzien umrzeć tak jak Chrystus.

Św. Piotr jest patronem blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków i zegarmistrzów.

DEON.PL POLECA

Święty Andrzej Apostoł – ukrzyżowany

Andrzej Apostoł był bratem Szymona Piotra i tak samo jak on początkowo zajmował się rybołówstwem. Początkowo apostoł był uczniem Jana Chrzciciela i pod jego wpływem poszedł za Chrystusem.

Po śmierci Jezusa Andrzej jako pierwszy miał głosić Ewangelię w Bizancjum. Nauczał także w Azji Mniejszej, Grecji i na wybrzeżach Morza Czarnego.

Św. Andrzej Apostoł zginął śmiercią męczeńską w greckim mieście Patras w 62, 65 bądź 70 roku. Został rozpięty na krzyżu w kształcie litery X, która w języku greckim jest pierwszą literą słowa „Chrystus”. Jest patronem małżeństw, podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników.

Św. Mateusz Ewangelista – ścięty mieczem

Św. Mateusz Apostoł pochodził z Nazaretu w Galilei. Był poborcą podatkowym w Kafarnaum, przez co Żydzi traktowali go jako grzesznika i poganina.

Mateusz Apostoł był jednym z czterech ewangelistów. Prawdopodobnie zginął śmiercią męczeńską poprzez ścięcie mieczem w Persji. Jest patronem alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych i straży granicznej.

Święty Jan Apostoł – śmierć naturalna

Św. Jan Apostoł prawdopodobnie pochodził z Betsaidy i był synem Zebedeusza i Salome. Tak samo jak Piotr i Andrzej zajmował się łowieniem ryb. Zanim został powołany przez Jezusa, był uczniem Jana Chrzciciela.

Jan jest uważany za najmłodszego z apostołów i za ulubionego ucznia Chrystusa. To właśnie on, jako jedyny z dwunastu, stał pod krzyżem, na którym zmarł Mesjasz. Święty Jan zmarł śmiercią naturalną w późnej starości w Efezie.

Uznawany jest za jednego z czterech ewangelistów, napisał także Apokalipsę. Jest patronem m.in. aptekarzy, dziewic, pisarzy, ślusarzy, teologów i wdów.

Św. Jakub Młodszy Apostoł - ukamienowany

Bywa błędnie mylony ze św. Jakubem Większym, a do grona dwunastu apostołów dołączył jako jeden z ostatnich. Św. Jakub Młodszy prawdopodobnie był krewnym Jezusa. Działał na terenie Jerozolimy i po zmartwychwstaniu Chrystusa miał przewodniczyć tamtejszej gminie chrześcijan.

Śmierć Jakuba Młodszego została odnotowana przez Józefa Flawiusza. Według zapisków apostoł miał zginąć śmiercią męczeńską poprzez ukamienowanie w 62 r. za czasów panowania Nerona. Jest patronem dekarzy.

Św. Filip Apostoł - ukrzyżowany

Pochodził z Betsaidy i był piątym uczniem powołanym przez Jezusa na jednego z dwunastu. Nie zachowało się wiele informacji dotyczących jego działalności po wniebowstąpieniu Chrystusa.

Prawdopodobnie św. Filip głosił Ewangelię w krainie Partów, Grecji, Scytii (okolice Donu i Dniepru), Lidii, Frygii (Azja Mniejsza) i Azocie. Według tradycji Filip Apostoł został powieszony na słupie we Frygii, w roku 80. Jest patronem kapeluszników, pilśniarzy oraz cukierników.

Św. Szymon Apostoł - ukrzyżowany

O św. Szymonie Apostole wiadomo bardzo niewiele, a Ewangelia wspomina go tylko trzy razy. Mateusz i Marek nazywają go Kananejczykiem, co może oznaczać „gorliwy”.

Apostoł Szymon miał głosić Ewangelię wraz ze św. Judą Tadeuszem po całej Afryce Północnej. Prawdopodobnie zginął śmiercią męczeńską przez ukrzyżowanie w Persji. Jest patronem farbiarzy, garncarzy, grabarzy, a także spawaczy.

Święty Juda Tadeusz Apostoł - obity kijami

W Dziejach Apostolskich widnieje jako Juda Jakubowy i nie należy mylić go z Judaszem Iskariotą. Określenie „Jakubowy” ma oznaczać, że był on bratem Jakuba i synem Kleofasa.

Św. Juda miał głosić Ewangelię wraz ze św. Szymonem w Mezopotamii i Persji. To właśnie tam miał ponieść męczeńską śmierć poprzez obicie kijami. Jego relikwie znajdują się w bazylice św. Piotra w Rzymie.

Juda Apostoł jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych.

Św. Jakub Większy Apostoł - ścięty mieczem

Był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem św. Jana. Przed staniem się uczniem Chrystusa zajmował się rybołówstwem. Jezus powołał go na apostoła jako jednego z pierwszych spośród dwunastu.

Jakub Większy był świadkiem m.in. przemienienia Jezusa na Górze Tabor oraz Jego modlitwy w Ogrójcu. Żywy temperament św. Jakuba sprawił, że ewangelista Marek nazywał go „synem gromu”.

Według tradycji Jakub Większy Apostoł zginął jako pierwszy z grona dwunastu, a śmierć poniósł poprzez ścięcie w Jerozolimie. Ciało apostoła jego uczniowie mieli wywieźć na półwysep Iberyjski, a jego miejscem spoczynku ma być poświęcone mu sanktuarium w Santiago de Compostela, do którego od wieków wędrują  pielgrzymki wiernych z całej Europy. 

Jakub Apostoł jest patronem rybaków, aptekarzy, pielgrzymów, robotników, żebraków.

Św. Tomasz Apostoł - przebity włócznią

Według Biblii nie był w gronie dwunastu, którym ukazał się Jezus po zmartwychwstaniu i nie chciał uwierzyć apostołom, gdy opowiadali mu o tym wydarzeniu. Tomasz uwierzył w zmartwychwstanie dopiero, gdy Jezus pojawił się ponownie i poprosił go, aby włożył palce w miejsca po zadanych ranach. Wtedy wypowiedział słowa: „Pan mój i Bóg mój”.

Święty Tomasz miał ewangelizować w Królestwie Partów oraz w Indiach. Zginął, przebity włócznią, w indyjskim mieście Ćennaj w 72 roku. Jest patronem architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, murarzy, stolarzy, małżeństw oraz teologów.

Św. Bartłomiej Apostoł - obdarty żywcem ze skóry

W Ewangelii wg św. Jana utożsamiany jest z Natanaelem i jeśli rzeczywiście tak było, to wyróżniał się wśród dwunastu dobrym wykształceniem. Święty Bartłomiej miał nauczać w Armenii, w Indiach, Arabii czy w Etiopii.

Został pojmany i z rozkazu króla Astiagesa następnie męczony, rozpięty na krzyżu głową w dół, żywcem obdarty ze skóry, ukrzyżowany i następnie zabity. Wstawiennictwo św. Bartłomieja wzywa się w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry.

Judasz Iskariota - samobójstwo

Według Ewangelii zdradził i wydał Jezusa na śmierć za trzydzieści srebrników. Mateusz Ewangelista opisuje, że po zdradzie Chrystusa Judasz popełnił samobójstwo poprzez powieszenie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
George Augustin

Czy Bóg jest dla nas żywą rzeczywistością, czy też tylko frazesem bez żadnych konsekwencji? Czy rzeczywiście liczymy się z Jego mocą? Czy Bóg jest wśród nas rozpoznawalny? Jak, pomimo wszystkich ludzkich zaciemnień, sprawić, abyśmy w...

Skomentuj artykuł

Ukrzyżowanie, ścięcie, śmierć w męczarniach. Gdzie i jak zginęli apostołowie?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.