Jaka prawda Cię wyzwoli? Że Bóg jest Twoim Ojcem!

Jaka prawda Cię wyzwoli? Że Bóg jest Twoim Ojcem!
Depositphotos.com (163848686)

„Prawda was wyzwoli”. Prawdę poznaje tylko ten, kto nią żyje. Ona jest ciągle w czasie przyszłym. Jest to proces, który się w nas dokonuje. Prawda jest zagrożona przez kłamstwo, lenistwo, pomyłki i różne zniewolenia. Oświecenie umysłu, wyzwolenie woli jest ostatecznie owocem trwania w Słowie.

Słowo ewangelii na dzisiaj (J 8,31-42):

Z ewangelii wg św. Jana: Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

DEON.PL POLECA

Komentarz do ewangelii z dnia (20 marca 2024 r.):

Obraz: Dyskusja, jaka wywiązuje się pomiędzy Jezusem i Żydami odbywa się w Jerozolimie, gdzie jest świątynia. Oczyma wyobraźni zobaczę Święte Miasto, gromadzących się ludzi. Posłucham słów, jakie wypowiada Jezus. Przyjrzę się swoim myślom i odczuciom.
Myśl: Główne tematy tego fragmentu to: prawda, wolność i ojcostwo. Najważniejsza prawda dotyczy człowieka: kim jest, co jest jego istotą? Prawda o człowieku, jaką objawia Jezus, to fakt, że jesteśmy dziećmi Boga, pochodzącymi od Ojca. Z tej prawdy wypływa nasza wolność synów. Biblia podpowiada nam, że jesteśmy wolni, bo jesteśmy „obrazem i podobizną Boga”. To nie jest owoc „dociekań intelektualnych czy ascezy moralnej”. Płynie z wiary. To nie my ustanawiamy Boga Ojcem, ale odkrywamy jego ojcostwo. Poznajemy prawdę o tym, kto jest naszym ojcem po naszych uczynkach.
Emocja: „Prawda was wyzwoli”. Prawdę poznaje tylko ten, kto nią żyje. Ona jest ciągle w czasie przyszłym. Jest to proces, który się w nas dokonuje. Prawda jest zagrożona przez kłamstwo, lenistwo, pomyłki i różne zniewolenia. Oświecenie umysłu, wyzwolenie woli jest ostatecznie owocem trwania w Słowie.
Wezwanie: Poproszę o łaskę trwania w Słowie, słuchania Jezusa. Podziękuję za doświadczenie ojcowskiej, życiodajnej obecności Boga.
W duchu medytacyjnym pomodlę się słowami: „Ojcze nasz...”

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Jaka prawda Cię wyzwoli? Że Bóg jest Twoim Ojcem!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.