Jesteśmy wezwani do naśladowania Pana. A to jest droga krzyża, ziarna, które obumiera

Jesteśmy wezwani do naśladowania Pana. A to jest droga krzyża, ziarna, które obumiera
Fot. www.depositphotos.com

Jezus zachęca nas, byśmy szli za Nim, byśmy "byli tam, gdzie On". Jestem tam, gdzie jest moje serce, nie ciało.

Z ewangelii wg św. Jana:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

Obraz: Jezus korzysta tu z obrazu ziarna, które obumiera, aby przynieść plon. Ta sama dynamika dotyczy człowieka, który koncentrując się tylko na sobie i swoim życiu, obumiera, a tracąc je na ziemi, zachowuje je na życie wieczne. Przyjrzę się tym obrazom, skojarzeniom i odczuciom, jakie we mnie wywołują. 

Myśl: Wszyscy chcemy dobrze przeżyć swoje życie. Żeby ono miało sens, żeby przyniosło "plon obfity". Problem pojawia się wtedy, kiedy stosujemy złe środki do realizacji tego celu. Jesteśmy zalęknieni, nie umiemy i nie mamy odwagi, by zaryzykować siebie. Skutkiem tego jest więdnięcie, obumieranie. Nie od razu, nie natychmiast, ale gasnąc powoli. Jezus zachęca nas, byśmy szli za Nim, byśmy "byli tam, gdzie On". Jestem tam, gdzie jest moje serce, nie ciało. Naśladując Chrystusa sercem, staję się sługą, jak On i przebywam tam, gdzie On. 

Emocja: Obumieranie. Konieczność ascezy, rezygnacji z czegoś, wywołuje w nas mieszane uczucia. Jesteśmy wezwani jednak jako chrześcijanie do naśladowania Pana. A to jest droga krzyża, ziarna, które obumiera. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę służenia Panu, czyli byciu tam, gdzie On mnie prowadzi. Podziękuję Mu, że On zawsze jest ze mną. 

Tu znajdziesz czytania na środę 10 sierpnia 2022 r. - Święto św. Wawrzyńca:  Mdr 3,1-9 albo 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Skomentuj artykuł

Jesteśmy wezwani do naśladowania Pana. A to jest droga krzyża, ziarna, które obumiera
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.