#Ewangelia: gdzie jest Bóg, kiedy umierają ludzie?

#Ewangelia: gdzie jest Bóg, kiedy umierają ludzie?
(fot. shutterstock.com)
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Grzegorz Kramer SJ

Słowo Boże jest w wielu miejscach niezrozumiałe, ale to nie znaczy, że jest fałszywe. Przeczytaj, co mówi o śmierci człowieka.

[Ewangelia]

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu".

Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę».

DEON.PL POLECA

Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: "Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba"? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie». (Mk 12, 18-27)

[Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP]

[Komentarz Mieczysława Łusiaka SJ]

Ten dialog Jezusa z saduceuszami jest przykładem na to, co się dzieje, kiedy przekładamy naszą ludzką logikę nad Słowo Boże. Rzeczywiście, Słowo Boże jest w wielu miejscach niezrozumiałe, ale to nie znaczy, że jest fałszywe. Gdyby prawdą było tylko to, co da się zrozumieć, to jakieś 90 procent rzeczywistości byłoby złudzeniem i oszustwem.

          

Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Jest bowiem Dawcą Życia, a więc nie może nikomu życia odebrać. To tylko człowiek potrafi życie dawać, a za chwilę odebrać. Bóg natomiast jest Miłością, więc ani przez chwilę nie może stać się odbierającym życie. Idźmy w Jego ślady. Wszak z natury jesteśmy do Niego podobni.

[Komentarz Grzegorza Kramera SJ]

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

#Ewangelia: gdzie jest Bóg, kiedy umierają ludzie?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.