#Ewangelia: z tego powodu Bóg nie będzie mógł wpuścić cię do Nieba

#Ewangelia: z tego powodu Bóg nie będzie mógł wpuścić cię do Nieba
(fot. shutterstock.com)
4 lata temu
Logo źródła: Maskacjusz / Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: "Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam". Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: "Oddaj, coś winien!" Jego współsługa padł przed nim i prosił go: "Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie". On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?" I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Mt 18, 21-35

Komentarze do Ewangelii:

  • Wojciech Jędrzejewski OP - kto powinien wybaczyć?

  • Mieczysław Łusiak SJ - warto przebaczać

Bóg nie może wpuścić nas do Nieba, jeśli nie przebaczymy naszym winowajcom.

Świadomość tego wyrażamy za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę "Ojcze nasz" i wypowiadamy słowa: "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Dlaczego tak jest? Dlaczego to nasze przebaczenie jest takie ważne? Musimy wziąć pod uwagę to, że nasi winowajcy mogą się znaleźć w Niebie. Mogą nie zdołać za życia pojednać się z nami, ale może zdołają pojednać się z Bogiem, który przyjmie ich do siebie z otwartymi ramionami.

Jeżeli chcemy wejść do Nieba, musimy też im przebaczyć, bo odmowa przebaczenia jest odmową pojednania, a w Niebie nie mogą przebywać choćby dwie osoby nie pojednane ze sobą, bo wtedy Niebo przestałoby być Niebem.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Robert Krzywicki MIC
14,94 zł
24,90 zł

Czy alkohol jest problemem w Twojej rodzinie?

Jeśli niepokoisz się, że alkohol odgrywa zbyt dużą rolę w życiu Twoim lub bliskiej Ci osoby - ta książka będzie nieocenioną pomocą. Napisał ją ksiądz, który od prawie 10...

Skomentuj artykuł

#Ewangelia: z tego powodu Bóg nie będzie mógł wpuścić cię do Nieba
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.