Lęk, obawy, nadmierne wyrzuty sumienia to znak, że działa w nas zły duch

Lęk, obawy, nadmierne wyrzuty sumienia to znak, że działa w nas zły duch
Fot. Depositphotos.com

Całe nasze życie jest przygotowaniem na spotkanie z Jezusem. Lęk, który się czasami pojawia, jest podszeptem złego ducha. Przyjście Chrystusa nam nie zagraża. Lęk, obawy, nadmierne wyrzuty są znakiem działania w nas złego ducha. 

Słowo na dziś (25 października 2023 r.)

Z Ewangelii wg św. Łukasza: 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. 

Komentarz do Ewangelii (Łk 12,39-48)

 Obraz: Jest wiele scen w tym fragmencie, nad którymi warto się zatrzymać i postaci, którym można się przyglądać: gospodarz i dom; złodziej i włamanie; rządca wierny i roztropny; sługa wierny i zły. Mamy też ‘wiedzę’ o tym, co ważne i odpowiedzialność za wybory. Zatrzymam się nad tym, co przyciągnie moją uwagę. 

DEON.PL POLECA

Myśl: W tym fragmencie Jezus zwraca się przede wszystkim do uczniów, ale treść dotyczy także tłumów – ‘wszystkich’. Każdy ma swoją odpowiedzialność i ponosi konsekwencje swoich wyborów, w zależności od tego, jaka odpowiedzialność na nim ciąży. ‘Bądźcie gotowi’ jest przywołaniem do rozwagi. Oznacza bardziej: ‘stawajcie się’, bo to jest proces. Nie znamy tej ‘godziny’, ale wiemy, że ona oznacza spotkanie z przychodzącym Chrystusem. Całe nasze życie jest przygotowaniem na to spotkanie. Lęk, który się czasami pojawia jest ‘podszeptem’ złego ducha. Przyjście Chrystusa nam nie zagraża, bo każde Jego przyjście jest ‘zbawcze’. Dlatego lęk, obawy, nadmierne wyrzuty są znakiem działania w nas złego ducha. 

Emocja: Lęk przed ‘potępieniem-poćwiartowaniem’. Przyjście Pana jest związane z sądem, z rozliczeniem, ale to nie Bóg ‘ćwiartuje’ człowieka. Człowiek zły jest rozdarty wewnętrznie, ma serce podzielone. Mamy stanowić jedno z Bogiem. Nie kochając, nie służąc jesteśmy odseparowani od Oblubieńca, porozrywani, duchowo w ‘strzępach’. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę spokojnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem. Podziękuję za łaskę przebaczenia moich grzechów. 
Zaplanuję sobie czas na rachunek sumienia i spowiedź, jeśli jej potrzebuję. 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wojciech Werhun SJ

Podręczne narzędzie rozwoju osobistego i duchowego

Ćwiczenia duchowe to zbiór pojedynczych ćwiczeń ułożonych na podstawie tradycji świętego Ignacego Loyoli. Możesz je dostosować do własnego trybu życia i korzystać z nich w dowolny dla siebie sposób.

...

Skomentuj artykuł

Lęk, obawy, nadmierne wyrzuty sumienia to znak, że działa w nas zły duch
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.