Obraz końca świata i znaki, które mają mu towarzyszyć, są dramatyczne. Jezus mówi: "Bądźcie gotowi"

Obraz końca świata i znaki, które mają mu towarzyszyć, są dramatyczne. Jezus mówi: "Bądźcie gotowi"
Fot. Ben Goode / Depositphotos.com

Zawsze nas intryguje przyszłość i nasze przyszłe losy. Obraz końca świata i znaki, które mają mu towarzyszyć są dramatyczne. Ale Sąd Boży dokonuje się w codzienności. W tym, jak dziś wybieram, podejmuję decyzje o zbawieniu czy potępieniu.

Słowo na dziś: (31 sierpnia 2023)

Z Ewangelii wg św. Mateusza: 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Komentarz do Ewangelii (Mt 24,42-51) 

Obraz: Zawsze nas intryguje przyszłość i nasze przyszłe losy. Obraz końca świata i znaki, które mają mu towarzyszyć są dramatyczne. Posłucham tego, co mówi Jezus. Oczyma wyobraźni przyjrzę się tym wizjom, moim skojarzeniom i reakcjom. 

DEON.PL POLECA

Myśl: Sąd Boży dokonuje się w codzienności. Zwyczajna codzienność jest sceną owego ‘kiedy’. To w dzisiejszych wyborach podejmuję decyzje o zbawieniu czy potępieniu. Życie i śmierć zależą od wypełniania ‘dzisiaj’ tych zadań, które zostały nam powierzone. Chrześcijaństwo nie koncentruje się na iluzorycznej wizji przyszłego dobra, żeby zapomnieć o teraźniejszym złu. Oświeca nas, byśmy widzieli rzeczywistość, przyjmowali ją rozumnie i odpowiedzialnie, i żyli jak synowi światłości. Jezus przychodzi ‘w tym pokoleniu’, w ‘każdej godzinie’. 

Emocja: „Wy bądźcie gotowi”. Gotowy jest ten, kto wie, że jest ‘sługą’, a nie ‘panem’. Ten, kto nie łudzi się, nie robi wrażenia, że ‘posiada’ samego siebie, życie, swoją pracę, czy swoje dobra. Taki rozpoznaje przyjście Syna Człowieczego we ‘wszystkich rzeczach’. Wszystko może być Jego znakiem. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę czujności i rozpoznawania Jego przyjścia w zwyczajnej codzienności. Podziękuję za Jego przychodzenie w braciach i siostrach. Uczynię jakiś gest uszanowania i uwielbienia. 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Obraz końca świata i znaki, które mają mu towarzyszyć, są dramatyczne. Jezus mówi: "Bądźcie gotowi"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.