Marcin Zieliński: Kiedy żyjemy poza Bogiem, to nasze życie nie jest oryginalnym życiem

Marcin Zieliński: Kiedy żyjemy poza Bogiem, to nasze życie nie jest oryginalnym życiem
Fot. Marcin Zieliński / YouTube.com
YouTube.com / tk

- Jeśli kochasz Boga, jeśli masz relację z Nim i przechodzisz przez trudne rzeczy "Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru" – mówi Marcin Zieliński w kolejnym odcinku z serii "Kwadransik ze Słowem".

Ewangelizator odnosi się w filmie do Listu św. Pawła do Rzymian oraz do Ewangelii wg św. Mateusza.

Fragmenty Biblii rozważane przez Marcina Zielińskiego

"Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą". (Rz 8, 28-30)

"Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją". (Mt 13, 45-46)

- Słowo Boże mówi, że kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy jesteś w relacji z Jezusem, kiedy jesteś w relacji z Nim przez Jego Słowo, sakramenty, wiarę (…) to każda trudna rzecz, która się tobie przydarza jest złączona z Nim i Bóg bierze ten twój trud jako ofiarę i z tej ofiary wyprowadza dobro dla twojego życia i życia twoich najbliższych – mówi ewangelizator.

"Bóg jest mistrzem w przemianie"

- Bez tej komunii i relacji z Nim [Bogiem], ten trud nie przemieniłby się w coś dobrego. Ale przez tę komunię i relację, ten trud jest przemieniony w dobro dla ciebie i dla twoich najbliższych. Mimo że jeśli tego jeszcze nie widzisz, to Słowo Boże obiecuje, że to dobro z tego będzie wydobyte. Bóg jest mistrzem w przemianie i przekształcaniu zła w dobro i tego, co trudne w błogosławieństwo – zaznacza Marcin Zieliński.

- "Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą". To może wydawać się trochę skomplikowane (…), ale to Słowo mówi o każdym z nas. O każdym z nas, który został od wieków przeznaczony, żeby być w relacji z Bogiem – tłumaczy ewangelizator.

- Bóg przed założeniem świata nas wszystkich przeznaczył do relacji z Sobą. Św. Ignacy mówi, że wszyscy powstaliśmy, urodziliśmy się, istniejemy po to, żeby Boga wielbić. Jeśli człowiek w swoim życiu Boga nie wielbi, to wiele traci. Traci wiele z doświadczenia pokoju, sensu, sensu istnienia, które jest w nas wpisane. My wszyscy chcemy żyć, bo zostaliśmy powołani do życia, wezwani do życia. I kiedy żyjemy poza Bogiem (…), poza relacją z Nim, to nasze życie nie jest oryginalnym życiem, do którego jesteśmy powołani. I być może mając pieniądze, mając wszystko gonimy za czymś, co jest nieuchwytne i nie do końca wiemy, po co to życie jest.

- Ale kiedy zaczynamy wchodzić w relację z Nim [Bogiem], wszystko nabiera głębokiego sensu – wyjaśnia ewangelizator i dodaje: „Kiedy zaczynamy stawać się jak Chrystus, zaczynamy doświadczać takiego pokoju, radości, miłości, które są nieopisane.

Obejrzyj cały film Marcina Zielińskiego

Źródło: YouTube.com / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Stanisław Radoń

Medytacja z powrotem do źródeł

Z jednej strony cieszy duża popularność różnych szkół medytacji, z drugiej budzi zaniepokojenie. Niepokoi nawet kliniczna koncepcja uważności (ang. mindfulness), czyli tzw. świeckiego modelu medytacji. Owo zaniepokojenie wyrażają nie tylko...

Skomentuj artykuł

Marcin Zieliński: Kiedy żyjemy poza Bogiem, to nasze życie nie jest oryginalnym życiem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.