Program na życie – przemieniająca siła Ewangelii

Program na życie – przemieniająca siła Ewangelii
Depositphotos.com (212529550)

Każde błogosławieństwo jest kontrkulturowe, uderza w to, co my uważamy za szczęście i powodzenie. Mówi o przemieniającej sile Ewangelii. Ta nowa, Chrystusowa miłość, jest możliwa. Człowiek wierzący ma być jej ‘znakiem’ wobec innych, wobec tego świata.

Z ewangelii wg św. Mateusza (5,1-12a):

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Komentarz do ewangelii na dzisiaj (29.01.2023)

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę Jezusa, który widzi tłumy wokół siebie i wychodzi na górę. Tam siada i otaczają Go Jego uczniowie. Zaczyna mówić i naucza. Pozwolę, aby ten obraz do mnie przemówił. Posłucham słów, które wypowiada Jezus.

Myśl: Góra jest w Piśmie św. Starego Testamentu miejscem objawienia się Boga. Tam wybrani doświadczają największej bliskości z Nim. Na ‘górze’ Synaj Mojżesz otrzymał przykazania i prawo, i przekazał je ludowi. Mateuszowych błogosławieństw nie należy mylić z błogosławieniem. One raczej ukazują i wytyczają program życia, który daje perspektywę niebieskiej nagrody. Jezus nazywa błogosławionymi tych, których świat uważa za nieszczęśliwych i przeklętych. Dlatego, idąc za Jezusem musimy odwrócić nasze kryteria bogactwa, powodzenia, sukcesu, władzy i szczęścia.

Emocja: Przemieniająca siła Ewangelii. Każde błogosławieństwo jest kontrkulturowe. Mówi o przemieniającej sile Ewangelii. Ta nowa, Chrystusowa miłość, jest możliwa. Człowiek wierzący ma być jej ‘znakiem’ wobec innych, wobec tego świata.

Wezwanie: Poproszę o łaskę stawania się ubogim w duchu. Podziękuję Bogu za przykład ubóstwa, pokory, sprawiedliwości i czystego serca.
Uczynię jakiś gest uszanowania i uwielbienia Boga.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Dolindo Ruotolo

Dla ks. Dolindo błogosławieństwa wypowiedziane przez Jezusa podczas Kazania na Górze są nierozerwalnie związane z darami i owocami Ducha Świętego – są zwieńczeniem tego, co dokonuje się w człowieku, który poddaje się prowadzeniu Ducha Świętego....

Skomentuj artykuł

Program na życie – przemieniająca siła Ewangelii
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.