Poniedziałek, 07:54
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Pewnie nie raz spotkaliśmy się z jakimś przejawem buntu przeciw dobremu prawu (cechuje to wielu ludzi młodych). I być może niepokoiło nas to. A tymczasem może ten bunt był po prostu nieuświadomioną tęsknotą za życiem, w którym prawo jest niepotrzebne, bo jest Miłość?
Pewnie nie raz spotkaliśmy się z jakimś przejawem buntu przeciw dobremu prawu (cechuje to wielu ludzi młodych). I być może niepokoiło nas to. A tymczasem może ten bunt był po prostu nieuświadomioną tęsknotą za życiem, w którym prawo jest niepotrzebne, bo jest Miłość?
Niedziela, 08:10
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Bez naszej wiary Bóg bowiem niewiele może zdziałać w naszym życiu. Wiara to bliskość z Bogiem.
Bez naszej wiary Bóg bowiem niewiele może zdziałać w naszym życiu. Wiara to bliskość z Bogiem.
Bartymeusz to patron tych, którzy w Chrystusie widzą swojego Pana – jedynego, który może przywrócić człowiekowi duchowe siły i go zbawić. Tacy ludzie w modlitwie do Boga szukają siły, by stawiać czoła światu i cierpieniom związanym z ziemskim życiem.
Bartymeusz to patron tych, którzy w Chrystusie widzą swojego Pana – jedynego, który może przywrócić człowiekowi duchowe siły i go zbawić. Tacy ludzie w modlitwie do Boga szukają siły, by stawiać czoła światu i cierpieniom związanym z ziemskim życiem.
2 tygodnie temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Znak Jonasza to Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Kto szuka Miłości, staje się otwarty na „znak Jonasza” i odczytuje go z łatwością.
Znak Jonasza to Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Kto szuka Miłości, staje się otwarty na „znak Jonasza” i odczytuje go z łatwością.
3 tygodnie temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
To pierwsze nic nie kosztuje, to drugie niekiedy kosztuje wiele. Jeżeli jednak chcemy żyć wiecznie, musimy zdecydować się na to drugie.
To pierwsze nic nie kosztuje, to drugie niekiedy kosztuje wiele. Jeżeli jednak chcemy żyć wiecznie, musimy zdecydować się na to drugie.
4 tygodnie temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus powiedział do uczniów: "Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki". Ewangelia na dziś - Łk 9, 46-50. Poniedziałek, 27 września 2021 r.
Jezus powiedział do uczniów: "Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki". Ewangelia na dziś - Łk 9, 46-50. Poniedziałek, 27 września 2021 r.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Grzech jest największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka. Kto czyni dobro, już stoi po stronie Jezusa, już jest Mu bliski. [Ewangelia na 26 września 2021 r. - Mk 9, 38-43. 45. 47-48]
Grzech jest największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka. Kto czyni dobro, już stoi po stronie Jezusa, już jest Mu bliski. [Ewangelia na 26 września 2021 r. - Mk 9, 38-43. 45. 47-48]
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Dobroć i miłość okazują się prawdziwymi dopiero wtedy, gdy nie są nagradzane, tylko raczej karane.
Dobroć i miłość okazują się prawdziwymi dopiero wtedy, gdy nie są nagradzane, tylko raczej karane.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Gdyby Jezus był dla nas naprawdę Mesjaszem, bylibyśmy Mu posłuszni i oddani bez reszty. Komentarz do Ewangelii - Łk 9, 18-22. Piątek, 24 września 2021 r.
Gdyby Jezus był dla nas naprawdę Mesjaszem, bylibyśmy Mu posłuszni i oddani bez reszty. Komentarz do Ewangelii - Łk 9, 18-22. Piątek, 24 września 2021 r.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus odwraca powszechnie przyjętą ludzką logikę i mówi, że największą pozycję ma ten, kto służy i przez to wydaje się być „ostatnim”. I jest to wielkość, której nikt nie może odebrać.
Jezus odwraca powszechnie przyjętą ludzką logikę i mówi, że największą pozycję ma ten, kto służy i przez to wydaje się być „ostatnim”. I jest to wielkość, której nikt nie może odebrać.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus proponuje nam drogę odpowiadającą każdemu człowiekowi dobrej woli.
Jezus proponuje nam drogę odpowiadającą każdemu człowiekowi dobrej woli.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
"A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego". Setnik wierzył w to, że Jezus może uzdrowić jego sługę. Nie wierzył natomiast w to, że jest godzien, by Jezus przyszedł do jego domu.
"A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego". Setnik wierzył w to, że Jezus może uzdrowić jego sługę. Nie wierzył natomiast w to, że jest godzien, by Jezus przyszedł do jego domu.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Kto nauczy się takiej miłości ma bowiem zapewnione życie wieczne w Niebie, gdzie Miłość będzie podstawowym doświadczeniem.
Kto nauczy się takiej miłości ma bowiem zapewnione życie wieczne w Niebie, gdzie Miłość będzie podstawowym doświadczeniem.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Im bardziej stajemy się uczniami Jezusa, tym bliżsi stają się nam ludzie słabi i zagubieni. Dobrze się zastanówmy, czy odpowiada nam towarzystwo takich ludzi, abyśmy uciekając przed nimi nie opuścili też Jezusa.
Im bardziej stajemy się uczniami Jezusa, tym bliżsi stają się nam ludzie słabi i zagubieni. Dobrze się zastanówmy, czy odpowiada nam towarzystwo takich ludzi, abyśmy uciekając przed nimi nie opuścili też Jezusa.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Pobożność i wiara są „martwe”, gdy nie pomnażają życia.
Pobożność i wiara są „martwe”, gdy nie pomnażają życia.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Ciągle żyją ludzie, którzy nade wszystko zastanawiają się co wolno, a czego nie wolno. Jezus nie chce, by takie pytanie było dla nas najważniejsze.
Ciągle żyją ludzie, którzy nade wszystko zastanawiają się co wolno, a czego nie wolno. Jezus nie chce, by takie pytanie było dla nas najważniejsze.
Gdy chrześcijanin bierze do ręki fragment Pisma Świętego, to powinien zadać sobie od razu takie pytania: czy odnajduję siebie w tym tekście i z jaką postacią czy wydarzeniem się utożsamiam? W tę niedzielę Jezus stawia przed nami postać głuchoniemego, którego uzdrawia swoją zbawczą mocą. Co mogę mieć z nim wspólnego?
Gdy chrześcijanin bierze do ręki fragment Pisma Świętego, to powinien zadać sobie od razu takie pytania: czy odnajduję siebie w tym tekście i z jaką postacią czy wydarzeniem się utożsamiam? W tę niedzielę Jezus stawia przed nami postać głuchoniemego, którego uzdrawia swoją zbawczą mocą. Co mogę mieć z nim wspólnego?
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Bóg nie zbawia świata za jednym zamachem. I nikt z nas nie uwolni się od zła za jednym zamachem.
Bóg nie zbawia świata za jednym zamachem. I nikt z nas nie uwolni się od zła za jednym zamachem.
1 miesiąc temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus nam przypomina, że „złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota” pochodzą z naszych serc, z naszego wnętrza.
Jezus nam przypomina, że „złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota” pochodzą z naszych serc, z naszego wnętrza.
2 miesiące temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Wszystko, co Jezus czynił, służyło naszemu zbawieniu. I ubogaceniu. I radości. I świętowaniu. Nasza radość i szczęście są celem Jezusa. Zaprośmy Jezusa i Maryję do naszego życia.
Wszystko, co Jezus czynił, służyło naszemu zbawieniu. I ubogaceniu. I radości. I świętowaniu. Nasza radość i szczęście są celem Jezusa. Zaprośmy Jezusa i Maryję do naszego życia.