Dlaczego z taką czcią zwracamy się do Maryi?

Dlaczego z taką czcią zwracamy się do Maryi?
(fot. PK/DEON.pl)
8 lat temu
Katechizm Kościoła Katolickiego

Kościół  od  początku  swego  istnienia przyznaje Maryi szczególne miejsce we wspólnocie  świętych.  Wierzy,  że  Ona będąc  Matką  Jezusa  Chrystusa  - Wcielonego Syna Bożego, jest również Matką wszystkich zjednoczonych z Chrystusem - Matką Jego Kościoła.

► KKK 967: Przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest Ona najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła; Maryja jest "figurą" Kościoła.

► KKK 968: Rola Maryi w stosunku do Kościoła i całej ludzkości ma jeszcze inny wymiar. W szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego to stała się nam Matką w porządku łaski.

► KKK 969: Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie, poczynając od aktu zgody, który przy Zwiastowaniu wiernie wyraziła i który zachowała bez wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego... Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki.

► KKK 970: Macierzyńska rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi... wywodzi się z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją. Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem; ale jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje się udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, ale wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle.

(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s.  76).

 

  

Kult Maryi wyrasta z uwielbienia Boga. W takim uwielbieniu oddajemy hołd Bogu za to, co zdziałał w Maryi i przez Maryję.  Ważne jest też przeświadczenie, że w osobie Maryi Kościół kontempluje to, czym stanie się u kresu czasów w królestwie Bożym, jako że Maryja jest dla niego znakiem pewnej nadziei i pociechy. Wyrazem okazywania jej czci i miłości jest udział w nabożeństwach  "majowych"  czy  "różańcowych", śpiewanie "godzinek" albo odmawianie modlitw, pośród których jedną z najpowszechniejszych jest litania do Matki Bożej zwana też litanią loretańska. Czci okazywanej Maryi nie może ograniczać do zewnętrznych oznak. Mają one prowadzić do naśladowania jej życia poprzez wiarę i zaufanie Bogu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dlaczego z taką czcią zwracamy się do Maryi?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.