Jakie role spełnia w Kościele Duch Święty?

Jakie role spełnia w Kościele Duch Święty?
(fot. Lisa F. Collins/flickr.com/CC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele powiązane są z kolejną tajemnicą wiary chrześcijan: wiara w "święty Kościół powszechny". Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Dlaczego jest on "święty"? Te i inne pytania nurtują nie tylko wierzących. Są one też powodem wielu nieporozumień i niepokojów człowieka.

► KKK 737: Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, Ciele Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie włącza już 787-798 idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym: Duch 1093-1109 przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili "obfity owoc" (J 15, 5. 8. 16).

DEON.PL POLECA► KKK 738: W ten sposób posłanie Kościoła nie dodaje niczego do posłania Chrystusa i Ducha Świętego, ale jest jego sakramentem. Całą swoją istotą i we wszystkich 850, 777 swoich członkach Kościół jest posłany, aby głosić i świadczyć, aktualizować i upowszechniać misterium komunii Trójcy Świętej: Wszyscy, którzy otrzymaliśmy jednego i tego samego Ducha, to znaczy Ducha Świętego, jesteśmy zespoleni między sobą i z Bogiem. Chociaż brani pojedynczo jesteśmy liczni, a Chrystus sprawia, że Duch Ojca i Jego Duch zamieszkuje w każdym z nas, to jednak ten jedyny i niepodzielny Duch prowadzi do jedności tych, którzy różnią się między sobą... i sprawia że wszyscy okazują się jedno w Nim. Jak moc świętego człowieczeństwa Chrystusa sprawia, że wszyscy, w których jest ona obecna, tworzą jedno ciało, myślę, że w ten sam sposób Duch Boży, który mieszka we wszystkich, jeden i niepodzielny, prowadzi wszystkich do duchowej jedności

► KKK 739: Ponieważ Duch Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus - Głowa Ciała - rozlewa Go na swoje członki, aby je karmić, uzdrawiać, ustalać ich wzajemne funkcje, ożywiać, posyłać, by dawały świadectwo, włączać je do swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat. Przez sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego Ciała [Kościoła] Ducha Świętego i Uświęciciela.

► KKK 740: Wielkie dzieła Boże", ofiarowane wierzącym w sakramentach Kościoła, przynoszą swoje owoce w nowym życiu, w Chrystusie, według Ducha.

Kościół posiada cechy, które odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych. Najważniejszą cechą jest to, że jedynym jego Panem jest sam Bóg. To z kolei sprawia, że Kościół nie jest "własnością" żadnego narodu, żadnych elit czy partii. Wskazuje na to przymiotnikowe określenie nazywające go "ludem Bożym", który Bóg nabył drogocenną krwią swojego Syna (por. 1 P 1, 19). Natomiast tym, co określa przynależność do owego ludu, jest wiara w Chrystusa i przyjęcie chrztu świętego. Obu tych elementów nie można rozłączać, co niestety czynią niektórzy chrześcijanie koncentrując się zazwyczaj na tym drugim. Tymczasem wiara w Chrystusa nie istnieje bez przyjęcia chrztu i przyjęcie chrztu nie istnieje bez wiary w Chrystusa! Inną niepowtarzalną właściwością Kościoła jest to, że Jego zwierzchnikiem jest sam Chrystus. On też przekazał Kościołowi obowiązujące prawo, którym mają kierować się jego członkowie. Prawem tym jest nowe przykazanie miłości. Domaga się ono od wierzących miłości posuniętej aż do granic - do miłości nieprzyjaciół. Tego prawa uczy uważana za konstytucję Kościoła, a głoszona przez Chrystusa Ewangelia o nadejściu królestwa Bożego. W służbę rozwoju tego królestwa włączeni są na mocy sakramentu chrztu wszyscy członkowie Kościoła. Dlatego też ich zadaniem, które wynika z nakazu Chrystusa, jest stawanie się we współczesnym świecie "solą ziemi i światłem świata" Chrystusa Pana.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jakie role spełnia w Kościele Duch Święty?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.