Kim dla Boga jest człowiek?

Kim dla Boga jest człowiek?
(fot. flickr.com/ by williamaturner)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Słowem "wiara" posługujemy się niemal każdego dnia. Wyrażamy w nim zaufanie okazywane innej osobie. W takim znaczeniu wiara człowieka jest czymś powszechnym. Tak np. z wiarą (zaufaniem) przyjmujemy informacje o zaistniałych wydarzeniach.

Staramy się przy tym wierzyć w ich prawdziwość. Powszechność, a zarazem i konieczność kierowania się w codziennym życiu wiarą (zaufaniem) nie przeszkadza w podejmowaniu wysiłków sprawdzania tego wszystkiego, co przyjmujemy z określoną dozą wiary (zaufania).

  

Swój zamiar Bóg najpełniej i w sposób ostateczny objawił ludziom posyłając na świat Jezusa Chrystusa. W ten sposób objawienie Boga osiągnęło swą pełnię, zostało zakończone. Swój ostateczny kształt otrzymało w słowach i czynach Jezusa Chrystusa. W nim zawiera się całość depozytu (treści) wiary chrześcijańskiej.

Czy rzeczywiście Boga może interesować człowiek?

(Czytaj więcej w " "Taka jest wiara Kościoła", s. 14-15)

 

Kim dla Boga jest człowiek? - zdjęcie w treści artykułu

 

Chrześcijaństwo jest religią objawioną, to znaczy, że Bóg, a nie człowiek, podał najważniejsze treści - prawdy wiary dotyczącej Jego związków z człowiekiem, a także losu człowieka. Ten gest objawienia się Boga, wykonany z myślą o człowieku, jest wolnym aktem miłości Boga. Bóg dał człowiekowi życie i ukochał go, sprawiając tym samym, że prawdziwy sens istnienia każdego z nas winno wyrażać dążenie do bycia z Bogiem i odwzajemnianie Jego miłości.

Teksty KKK

  • KKK 208 Wobec przyciągającej i tajemniczej obecności Boga człowiek odkrywa swoją małość. Wobec płonącego krzewu Mojżesz zdejmuje sandały i zasłania twarzPor. Wj 3, 5-6. w obliczu Świętości Bożej. Wobec chwały trzykroć świętego Boga Izajasz woła: "Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach" (Iz 6, 5). Wobec Boskich znaków, które wypełnia Jezus, Piotr mówi: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny" (Łk 5, 8). Ponieważ jednak Bóg jest święty, może przebaczyć człowiekowi, który uznaje przed Nim, że jest grzesznikiem: "Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu... albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty" (Oz 11, 9). Podobnie powie Jan Apostoł: "Uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko" (1 J 3, 19-20). 
  • KKK 239 Określając Boga imieniem "Ojciec", język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty: że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwaPor. Iz 66, 13; Ps 131, 2., który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. Język wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwoPor. Ps 27, 10., chociaż jest ich początkiem i miarąPor. Ef 3, 14; Iz 49, 15.: nikt nie jest ojcem tak jak Bóg.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kim dla Boga jest człowiek?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.