Diecezja Gliwicka

5 lat temu
www.dorodzin.pl

Kandydaci do małżeństwa powinni:

1. zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma się odbyć w innej parafii niż ich rodzima, potrzebna jest na to zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów,

2. skompletować dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa "konkordatowego":

  • aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów,
  • dowody osobiste,
  • świadectwa katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku ich braku potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego,
  • trzy egzemplarze "zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" (pobiera się je w USC i ważne są trzy miesiące od daty wydania),
  • narzeczeni biorą udział w 4 katechezach przedślubnych w jednym z siedmiu ośrodków diecezjalnych lub w swojej parafii, jeśli są tam organizowane (nauki można odbyć w innej parafii),
  • zgłaszają się na minimum trzy konsultacje do Poradni Życia Rodzinnego.

Katechumenat

Nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. katechumenatu (10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii), który odbywa się w parafii katedralnej w Gliwicach.

Świadkowie ślubu

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

Na czym polega przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje narzeczonych i ma za cel przygotowanie ich oboje do świadomego złożenia sobie i Bogu ślubowania małżeńskiego i podjęcia praw i obowiązków małżonków chrześcijańskich. Wyraża się to zarówno we wzajemnym rozwoju w miłości w doli i niedoli, szczęścia w tym osiąganego jak i w odpowiedzialnym i wielkodusznym przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa.

Narzeczeni uczestniczą w kilku katechezach przedślubnych - naukach ogólnych (minimum 4), w ramach których występują także doradcy życia rodzinnego lub prelegenci z konferencjami ogólnymi podejmującymi następujące tematy: miłość małżeńska, kultura życia małżonków chrześcijańskich, odpowiedzialne rodzicielstwo i zagrożenia, jakie dla miłości i zdrowia niesie antykoncepcja, moralne zło postawy antykoncepcyjnej jako opcji skierowanej przeciwko życiu.

Pary odbywają także minimum trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego, który przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną i praktyczną, pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności, a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej trudniejszej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma i odpowiedzialna współpraca z Bogiem - Dawcą Życia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Diecezja Gliwicka
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Diecezja Gliwicka
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.