Sposób #3: Trwaj we wspólnocie

Sposób #3: Trwaj we wspólnocie
(fot. shutterstock.com)

Pokusa szukania Boga poza światem ludzi jest silna i nie są od niej wolni nawet chrześcijanie. O sposobie na mocniejsze zagłębienie się w Eucharystię - pisze ks. Przemysław Szewczyk.

Święty Augustyn pisze:

"Ja  jestem  chlebem  żywym,  który  zstąpił z nieba". Dlatego żywy, że zstąpił z nieba. Z nieba zstąpiła także manna, ale manna była cieniem, a  tu  jest  prawda.  "Jeśli  ktoś  będzie  spożywał z tego chleba, będzie żył na wieki: a chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata" (J 6, 51). (…) "Moje Ciało - mówi - jest dla życia świata". Wierzący rozumieją Ciało Chrystusa, jeśli nie zaniedbują bycia Ciałem Chrystusa. Niech się staną Ciałem Chrystusa, jeśli chcą żyć z ducha Chrystusa.

Przecież tylko Ciało Chrystusa żyje duchem Chrystusa. Zrozumcie, bracia moi, co teraz powiem. Jesteś człowiekiem: masz zarówno ducha, jak i ciało. (…) Powiedz mi, co daje życie czemu: twój duch żyje dzięki twojemu ciału, czy twoje ciało żyje dzięki duchowi? Każdy człowiek mający życie odpowie na to pytanie; kto zaś nie umie odpowiedzieć, nie wiem, czy jest żywy. Co więc odpowie każdy żyjący człowiek? To oczywiste: ciało moje żyje z mojego ducha. Chcesz więc i ty żyć duchem Chrystusa?  Bądź w Ciele Chrystusa!

Komentarz ks. Przemysława Szewczyka:

Podczas przygotowania do I Komunii Świętej wyjaśnienia kierowane do dzieci najczęściej tłumaczą im Komunię, która ma się dokonać dzięki sakramentowi, jako głębokie zjednoczenie z Jezusem: "Pan Jezus zamieszka w Twoim serduszku". Tymczasem Komunia eucharystyczna jest także, a może i przede wszystkim Komunią kościelną: tworzy wspólnotę z ludźmi.

Augustyn właśnie tę rzeczywistość dostrzega w słowach Jezusa, który chleb zstępujący z nieba nazwał swoim ciałem. Spożywanie niebiańskiego chleba - właśnie z tego powodu, że chlebem jest Ciało - utożsamia się z trwaniem we wspólnocie: "Bądź w Ciele Chrystusa!" i to nie biernym, ale zaangażowanym, skoro biskup Hippony wzywa, by stać się Ciałem Chrystusa.

To połączenie chleba i Ciała jest ważne. Pokusa szukania Boga poza światem ludzi jest silna i nie są od niej wolni nawet chrześcijanie. Dlatego sprawowanie Eucharystii kieruje nas w stronę coraz większego integrowania we własnym życiu podwójnego przykazania miłości Boga i bliźniego: przyjmując Chrystusa, który jest chlebem, przyjmuję także Jego Ciało, którym jest oczywiście Kościół.

Człowiek, który postępuje drogą wiary, będzie to rozumiał coraz lepiej i swoje zaangażowanie w sprawy Jezusa będzie automatycznie przekładał na zaangażowanie w budowanie Kościoła. Zgodnie z tym, co pisze Augustyn, chrześcijanin, który "rozumie Ciało Chrystusa", czyli pojmuje, że nasycającym doskonale chlebem z nieba jest dokonująca się w Bogu jedność między ludźmi, nie będzie "zaniedbywał bycia Ciałem Chrystusa".

*  *  *

9 sposobów św. Augustyna na pokochanie Eucharystii - to cykl tekstów jednego z największych Ojców Kościoła. Pierwotnie były to krótkie objaśnienia, które Augustyn przedstawiał wiernym swojej diecezji podczas spotkań po Eucharystii. Postanowiliśmy przypomnieć te starożytne teksty. Pozwalają one odkrywać tajemnicę Boga karmiącego człowieka swoim słowem i chlebem. Słowom Augustyna zawsze będzie towarzyszył komentarz księdza Przemysława Szewczyka, Prezesa Stowarzyszenia Dom Wschodni - Domus Orientalis i założyciela portalu patres.pl.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sposób #3: Trwaj we wspólnocie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.