Szatan umiejętnie skłóca ludzi z Bogiem i między sobą. Trzyma człowieka w niewoli grzechu

Szatan umiejętnie skłóca ludzi z Bogiem i między sobą. Trzyma człowieka w niewoli grzechu
Fot. Jametlene Reskp / unsplash.com

Szatan (oskarżyciel) umiejętnie skłóca ludzi z Bogiem i między sobą. Trzyma człowieka w niewoli grzechu, zamyka go w wyrzutach sumienia. Wewnętrzne skłócenie pokonujemy przez wiarę w Boże przebaczenie wszystkich grzechów, którego znakiem jest krzyż i pusty grób. 

Słowo na dziś (Mk 3,22-30)

Z ewangelii wg św. Marka: Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».  
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.  
Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Komentarz do Ewangelii (23.01.2023)

Obraz: Jesteśmy razem z Jezusem, Jego uczniami i tłumem w domu, który jest zalążkiem nowej wspólnoty, kościoła. Oczyma wyobraźni zobaczę tych ludzi, którzy są wokół. Posłucham słów, które wypowiada Jezus i oskarżeń pod Jego adresem, wypowiadanych przez uczonych w Piśmie. 

Myśl: „Wszystkie grzechy i bluźnierstwa… będą im odpuszczone”. Tym grzechem i bluźnierstwem jest przede wszystkim fałszywy obraz Boga. Przypisuje on Bogu to, co Go nie dotyczy (mściwość i zemsta) a odbiera to, co do Niego należy (przebaczenie i odpuszczenie grzechów). Jezus przez ‘przekleństwo/bluźnierstwo’ krzyża ukazuje „Boga miłości i nieskończonej czułości”, który przebacza każdy grzech. Człowiek może się jednak zamknąć na tę prawdę. Nieuznawanie tej zdolności Boga do bezwarunkowego przebaczenia jest ‘bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu’. 

Emocja: Wewnętrzne skłócenie. Szatan (oskarżyciel) umiejętnie skłóca ludzi z Bogiem i między sobą. Trzyma człowieka w niewoli grzechu, zamyka go w wyrzutach sumienia. Wewnętrzne skłócenie pokonujemy przez wiarę w Boże przebaczenie wszystkich grzechów, którego znakiem jest krzyż i pusty grób. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę przyjęcia bezwarunkowego przebaczenia. Podziękuję Duchowi Świętemu za Jego światło i moc. 
Uczynię jakiś gest wyrażający wolę przyjęcia Bożego przebaczenia.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Andrzej Zwoliński

Niektóre grzechy śmiertelne w szczególny sposób naruszają porządek społeczny. Teologia moralna, opierając się na Biblii, wymienia, cztery grzechy wołające o pomstę do nieba:

  • rozmyślne zabójstwo,
  • grzech cielesny przeciwny naturze,
  • uciskanie ubogich, wdów i sierot,
  • zatrzymywanie...

Skomentuj artykuł

Szatan umiejętnie skłóca ludzi z Bogiem i między sobą. Trzyma człowieka w niewoli grzechu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.