To z serca pochodzą złe myśli, chciwość i przewrotność. Żyj w wolności Ducha!

To z serca pochodzą złe myśli, chciwość i przewrotność. Żyj w wolności Ducha!
Depositphotos.com (364895338)

Chrześcijanin, choć otrzymał już pełnię łaski i wolności w Chrzcie św., wciąż musi o nie walczyć. Życie według norm i przykazań wydaje się być bardziej uporządkowane i łatwiejsze. Ale to jest życie chrześcijanina poczatkującego, który nie doświadczył wolności Ducha.

Słowo na dziś (Mk 7,14-23):

Z ewangelii wg św. Marka: Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

DEON.PL POLECA
Komentarz do ewangelii na dzisiaj (08.02.2023):

Papież Franciszek zachęca, by komentarze do ewangelii, homilie były krótkie i przemawiały do serca: niech to będzie jeden obraz, jedna myśl i jedna emocja. Zakończymy wezwaniem do modlitwy prośby i dziękczynienia.

Obraz: Dzisiejszy fragment ewangelii rozgrywa się w dwóch sceneriach. Najpierw Jezus przywołuje do siebie tłum i naucza, prawdopodobnie gdzieś na zewnątrz, na placu, a potem wchodzi do domu i tam udziela uczniom dodatkowych wyjaśnień. Jestem jednym ze słuchających Jezusa. On mówi także do mnie.

DEON.PL POLECA

Myśl: Jezus formułuje zasadę ‘wolności chrześcijańskiej’ wobec natury. Stworzenie jest dobre, jest dziełem Boga. Jezus odrzuca żydowski podział na rzeczy czyste i nieczyste. Zło nie tkwi w rzeczach. Ono czai się w sercu człowieka. Rzeczy stają się złe, jeśli człowiek używa ich w niewłaściwy sposób albo niezgodnie z ich przeznaczeniem, czyli nie ‘z’ i ‘dla’ miłości Boga i bliźniego. To rozróżnienie Jezusa było dla pierwszych chrześcijan przejściem od prawa zewnętrznego do wolności łaski i Ducha, skodyfikowanym na Pierwszym Soborze Jerozolimskim.

Emocja: Pragnienie wolności. Chrześcijanin, choć otrzymał już pełnię łaski i wolności w Chrzcie św., wciąż musi o nie walczyć. Życie według norm i przykazań wydaje się być bardziej uporządkowane i łatwiejsze. Ale to jest życie chrześcijanina poczatkującego, który nie doświadczył wolności Ducha.

Wezwanie: Poproszę o światło Ducha Świętego, abym poznał to, co mnie krępuje duchowo i miał odwagę przyjąć Jego wolność. Podziękuję za sakrament pojednania, który uwalnia mnie od moich duchowych więzów.
Uczynię gest uniżenia i skruchy.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Carlo Maria Martini

Słowo może ranić, ale może również pobudzać do życia. Może stawać się drogowskazem prowadzącym do źródła życia, ale też samo może być owym źródłem.

Kard. Carlo Maria Martini - wybitny egzegeta, charyzmatyczny duszpasterz i mistrz...

Skomentuj artykuł

To z serca pochodzą złe myśli, chciwość i przewrotność. Żyj w wolności Ducha!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.