Wtedy Jezus nie może dokonać cudu w twoim życiu, nawet jeśli gorąco o niego prosisz

Wtedy Jezus nie może dokonać cudu w twoim życiu, nawet jeśli gorąco o niego prosisz
Fot. Duncan Andison / Depositphotos.com

Często jesteśmy zdziwieni, zaskoczeni, a nawet zgorszeni sposobem działania Boga. Dlatego Jezus nie może dokonać cudów, bo one wymagają wiary. Nasza niewiara albo fałszywa wiara ogranicza Boga.

Słowo na dziś (Mk 6,1-6)

Z Ewangelii wg św. Marka:

Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Komentarz do Ewangelii (1 lutego 2023 r.)

Obraz: Jezus działał w początkach nauczania nad brzegiem jeziora Galilejskiego. Najprawdopodobniej w Kafarnaum miał ‘swój dom’, gdzie się zatrzymywał. Dzisiejszy fragment ukazuje Jego powrót do Nazaretu, a zarazem nieufność i powątpiewanie najbliższych. Przyjrzę się tym reakcjom, posłucham wypowiadanych słów.

Myśl: Bliscy Jezusa już wcześniej uważali, że On „odszedł od zmysłów” (3,21). Wyrażają podziw dla Jego czynów, ale gorszą się tym, że Bóg w swej mądrości działa w tym człowieku. My też często jesteśmy zdziwieni, zaskoczeni, a nawet zgorszeni sposobem działania Boga. To my chcielibyśmy być jak Bóg i gorszymy się tym, że Jezus jest człowiekiem, jak my. Wiara to nie przyjęcie Jezusa jako boga na naszą modłę i wyobrażenie. To raczej przyjęcie, że Bóg, jakiego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, staje się człowiekiem – Jezusem.

Emocja: Niedowiarstwo, które ogranicza samego Boga. Jezus dziwi się niewierze swoich bliskich. Ta niewiara wyraża się przede wszystkim przez fałszywe wyobrażenia, obrazy Boga. Dlatego Jezus nie może dokonać cudów, bo one wymagają wiary. Moja niewiara, fałszywa wiara ogranicza Boga.

Wezwanie: Poproszę o łaskę niegorszenia się, że mądrość i moc Boga są ukryte w człowieczeństwie Jezusa. Podziękuję za Jego bliskość i oddanie się w moje ręce. Dotykając swoich dłoni, twarzy, odnowię swoją wiarę w człowieczeństwo Boga dla mojego zbawienia.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
bp Grzegorz Ryś

Słowo, które ma moc zmienić Twoje życie.

Ta książka może towarzyszyć Ci każdego dnia. Sięgnij po nią, gdy zauważysz, że tempo spraw i obowiązków zasłania Ci to, co naprawdę ważne.

Biskup Grzegorz Ryś, jak mało...

Skomentuj artykuł

Wtedy Jezus nie może dokonać cudu w twoim życiu, nawet jeśli gorąco o niego prosisz
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.