Żaden dobry uczynek nie pozostanie bezkarny. Jeśli oczekujemy czegoś innego, krzyż spadnie na nas niechybnie

Żaden dobry uczynek nie pozostanie bezkarny. Jeśli oczekujemy czegoś innego, krzyż spadnie na nas niechybnie
Fot. depositphotos.com

Nienawiść świata. Jest to ‘misterium nieprawości’, że za zło, jakie czynimy ‘płacą’ inni, a za dobro, ‘płacimy’ my sami. Żaden dobry uczynek nie pozostanie bezkarny. Jeśli oczekujemy czegoś innego, krzyż spadnie na nas niechybnie.

Słowo na dziś (J 15,18-21) 

Z Ewangelii wg św. Jana: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 

Komentarz do Ewangelii (13.05.2023)

Obraz: Jesteśmy z uczniami w Wieczerniku. Jezus zostawia uczniom ostatnie pouczenia. Oczyma wyobraźni zobaczę apostołów zalęknionych, zamkniętych i czujących zbliżające się zagrożenie. Posłucham słów Jezusa i wsłucham się w swoje odczucia. 

Myśl: ‘Świat’ u św. Jana posiada zwykle negatywny odcień znaczeniowy. Nie jest to stworzenie, dzieło Boga, ale raczej sposób myślenia i działania obcy Bogu, oparty na strachu i egoizmie. Ten, który czyni dobro jest niemile zaskoczony negatywną reakcją ‘świata’. Jezus przygotowuje swoich uczniów na czekające ich zło. Ich spokój wobec wrogości świata i wyzbycie się złudzeń wobec niego wypływa ze świadomości, że Jezus najpierw sam tego doświadczył. Jest to element oczyszczenia ‘winnego krzewu’, aby przynosił obfitszy owoc. 

Emocja: Nienawiść świata. Jest to ‘misterium nieprawości’, że za zło, jakie czynimy ‘płacą’ inni, a za dobro, ‘płacimy’ my sami. Żaden dobry uczynek nie pozostanie bezkarny. Jeśli oczekujemy czegoś innego, krzyż spadnie na nas niechybnie. 

DEON.PL POLECA

Wezwanie: Poproszę o łaskę niegorszenia się ‘nienawiścią świata’. Podziękuję za doświadczenie radości z powodu ‘cierpienia dla imienia Jezus’. Z pełną świadomością uczynię znak krzyża.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Tomasz Krzyżak

Jeden człowiek, kilkadziesiąt lat historii polskiego Kościoła

Wielkie marzenie o małej plebanii na Suwalszczyźnie. Niezwykle bliska relacja z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, udokumentowana nigdy niepublikowanymi listami. Kulisy dwukrotnego wyboru na Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Sekrety...

Skomentuj artykuł

Żaden dobry uczynek nie pozostanie bezkarny. Jeśli oczekujemy czegoś innego, krzyż spadnie na nas niechybnie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.