Zrób to, jeśli chcesz naprawdę żyć. Nikt nie jest w stanie cię w tym zastąpić

Zrób to, jeśli chcesz naprawdę żyć. Nikt nie jest w stanie cię w tym zastąpić
fot. Keagan Henman/ Unsplash

Krzyż jest "zgorszeniem" dla wszystkich. Nawet najbliżsi uczniowie nie będą umieli zdać tego egzaminu, kiedy przyjdzie.

Słowo na dziś (Mt 16,24-28)

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Komentarz do Ewangelii (Piątek, 11.08.2023)

Papież Franciszek zachęca, by komentarze do Ewangelii, homilie były krótkie i przemawiały do serca: niech to będzie jeden obraz, jedna myśl i jedna emocja. Zakończymy wezwaniem do modlitwy prośby i dziękczynienia.

Obraz: Jezus wraz ze swymi uczniami przebywa na północy Palestyny, w okolicach Cezarei Filipowej. Tam objawia uczniom swoją tożsamość. Są to wymagające słowa. Posłucham tego, co mówi. Przyjrzę się swoim reakcjom na to, co jest zapowiadane.

Myśl: Jesteśmy w kluczowym momencie Ewangelii św. Mateusza. Jezus po raz pierwszy zapowiada swoją "śmierć-zmartwychwstanie". Mówi o krzyżu i uświadamia uczniom różnicę między Bogiem, a ich wyobrażeniem o Nim. Jego zbawienie nie polega na zaspokajaniu ludzkich pragnień posiadania, władzy, znaczenia i wpływu. Uczeń ma naśladować Jego ubóstwo, służbę i pokorę. Jeśli chce prawdziwie żyć, musi "brać krzyż" i iść za Chrystusem. Krzyż jest "zgorszeniem" dla wszystkich. Nawet najbliżsi uczniowie nie będą umieli zdać tego egzaminu, kiedy przyjdzie. On nie jest narzucony, jakimś "fatum". Podjęcie krzyża to wolna decyzja ucznia: "jeśli ktoś chce…".

Emocja: Wziąć krzyż swój i naśladować. Prawdziwym krzyżem dla każdego jest walka ze złem, które w nim jest. Własny egoizm to nasz największy przeciwnik. Nikt nas w tym nie jest w stanie zastąpić. Tylko ja mogę tę walkę podjąć - jeśli chcę

Wezwanie: Poproszę o łaskę nieuciekania od "zgorszenia krzyża". Podziękuję za Jego miłość, która najpełniej objawiła się w krzyżu. Poświęcę chwilę na adorację krzyża.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Roman Groszewski SJ

Z nich zaś największa jest miłość…
1 Kor 13,13

Pragniemy kochać i być kochani. Zależy nam na budowaniu dobrych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i miłości. Jesteśmy do tego powołani, bo Bóg jest miłością: wcieloną,...

Skomentuj artykuł

Zrób to, jeśli chcesz naprawdę żyć. Nikt nie jest w stanie cię w tym zastąpić
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.