Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Logo źródła: Wychowawca "Wychowawca"

Inicjatorami i organizatorami powstałej 30 lat temu Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci byli katolicy świeccy współpracujący z Instytutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierowanym przez dr Wandę Półtawską – członka Papieskiej Rady ds. Rodziny) oraz Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Celem Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci jest:

  • Przebudzenie świadomości społecznej odnośnie do problemu zabijania nie narodzonych dzieci i uczulenie społeczeństwa na wartość życia i odpowiedzialność za każde poczęte życie ludzkie,
  • Modlitwa w intencji doprowadzenia do anulowania ustawy z 27 kwietnia 1956 roku o tzw. przerywaniu ciąży i uznania prawa do życia każdego poczętego dziecka.

Systematyczną modlitwę w intencji obrony życia w ramach Krucjaty rozpoczęto 12 października 1980 roku, w Ogólnoświatowym Dniu Modlitw w Intencji Rodzin, zarządzonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Zobowiązanie do intensywnej modlitwy (codzienne uczestnictwo we Mszy św. z przyjęciem Komunii św. przez okres trzech miesięcy) podjęło wówczas ok. tysiąc osób z całej Polski. Modlitwę w intencji obrony życia i realizacji celów Krucjaty rozpoczęło także ok. dwa tysiące tzw. członków wspomagających, którzy z powodu choroby lub podeszłego wieku nie mogli uczestniczyć codziennie we Mszy św., ofiarowując swe cierpienie w intencji obrony życia.

Idea Krucjaty zrodziła się z nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II, skierowanego do nas w czasie I pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Oto dwa fragmenty tego nauczania:

„Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. ‘Nie samym chlebem żyje człowiek’ (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań; człowiek jest człowiekiem... ‘Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych’. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba ‘nie ustawać w modlitwie!’. Może to być nawet modlitwa bez słów. (...) Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!” (Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 r.).

„I życzę i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.).

Na przełomie lat 1980/81 opracowano nowy modlitewny program Krucjaty, zgodnie z którym uczestnik Krucjaty zobowiązuje się przez okres roku: codziennie modlić się w intencji obrony życia, raz w miesiącu w dzień powszedni uczestniczyć we Mszy św., przyjmując Komunię św. w tej intencji (chorzy, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św., winni ofiarować w tej intencji dzień swego cierpienia).

Od 1980 roku napłynęło około 100 tysięcy zgłoszeń uczestnictwa z całego kraju. W 1986 roku metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski mianował ks. Stanisława Maślankę, diecezjalnego duszpasterza rodzin, asystentem kościelnym Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, a w 2005 roku nominację tę przedłużył nowy krakowski metropolita ks. kard. Stanisław Dziwisz. Programy Krucjaty i intencje miesięczne drukowane są w prasie katolickiej, a Radio Watykańskie wielokrotnie zachęcało do włączenia się w tę modlitwę.

7 stycznia 1993 roku Sejm RP anulował ustawę aborcyjną z 27 kwietnia 1956 roku i przyjął ustawę chroniącą życie. Wierzymy, że był to także efekt naszych ufnych, wytrwałych modlitw zanoszonych do Boga. W 2006 roku opracowano nowy program Krucjaty (publikowany poniżej).

Prosząc Wszechmogącego Boga o dar pełnej realizacji celów Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, nie zapominajmy o modlitwie dziękczynnej za dobro, które już się wydarzyło: za ustawę chroniącą życie i za istotny wzrost szacunku wobec życia poczętych dzieci, jaki nastąpił w naszej Ojczyźnie w ostatnich latach, za tysiące uratowanych dzieci i sumień matek, ojców, lekarzy.

Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu i Matce Bożej za wielkie dobro – obronę życia poczętych dzieci. Pierwszym celem modlitwy zanoszonej obecnie do Trójjedynego, Miłosiernego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego jest dziękczynienie za ogrom Łask Bożych, których doświadczyła nasza Ojczyzna w ostatnich dziesięcioleciach w dziele obrony życia człowieka.

W latach 60.–80. XX wieku rejestrowano corocznie ponad 200 tysięcy aborcji, zaś w ubiegłym roku zarejestrowano 499. Oczywiście zarejestrowane liczby aborcji nie ukazują całej skali zjawiska. Z zestawienia szacunkowego wynika, że w latach 60.-80. ubiegłego stulecia dochodziło do ok. 600-800 tysięcy aborcji w jednym roku; w ostatnich latach w tzw. podziemiu aborcyjnym ginie rocznie ok. 7-14 tysięcy nienarodzonych dzieci.

Ogromna większość Polaków popiera prawo do życia poczętych dzieci. Jeszcze przed wprowadzeniem ustawy chroniącej życie poczętych dzieci, 7 stycznia 1993 roku Sejm RP zarządził konsultację nt. prawa do życia nienarodzonych. W styczniu 1994 roku do Sejmu RP wpłynęło 1 710 976 pisemnych stanowisk naszych obywateli – z tej liczby 89% było za ochroną prawną życia nienarodzonych. W kwietniu 2007 roku nie udało się doprecyzować art. 38 Konstytucji RP chroniącego życie człowieka poprzez uzupełnienie go o słowa: „od poczęcia do naturalnej śmierci”. Według ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego w lutym 2007 roku, ok. 53% Polaków było za konstytucyjnym wzmocnieniem ochrony życia człowieka, a około 33% przeciw. Do Kancelarii Sejmu wpłynęło wówczas ponad 506 tysięcy podpisów obywateli „za” proponowaną zmianą Konstytucji i tylko niecałe 2 tys. „przeciw”.

W marcu 2010 roku dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki ogólnopolskiego sondażu zrealizowanego przez GfK Polonia, z którego wynika, że tylko około 5% Polaków chce przywrócenia „legalności” aborcji na żądanie.

Proszę o włączenie się w tą modlitwę!

dr inż. Antoni Zięba

współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
(Mt 25, 40)

Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.
(Jan Paweł II, EV, nr 100)

W duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni w Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach:

  • dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowanie dzieci, uratowanie sumień matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych,
  • błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku,
  • błagalnej: o wprowadzenie prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się modlić przez jeden rok w powyższych intencjach:

  • codziennie odmawiając wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego;
  • uczestnicząc, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy i osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie dnia cierpienia w intencji obrony życia.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia tej modlitwy.

W imieniu organizatorów:
ks. Stanisław Maślanka – asystent kościelny Krucjaty, dr inż. Adam Kisiel, dr Beata Trzcińska, dr inż. Antoni Zięba

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.