Stop pedofilom! Ruszyła kampania społeczna

Stop pedofilom! Ruszyła kampania społeczna
Na stronie internetowej kampanii www.stoppedofilom.pl, pod linkiem "Zgłoś incydent" można informować o wszelkich przypadkach molestowania seksualnego dzieci. (fot.zara)
PAP / slo

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak przedstawił ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu pakiet rozwiązań, które mają skuteczniej zwalczać pedofilię. RPD chce m.in. wzmocnienia ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym dzieci w wieku 15-18 lat.

Kampania ma m.in. zwrócić uwagę na zmiany prawne ułatwiające walkę z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, które wejdą w życie 8 czerwca. Obecny na konferencji minister sprawiedliwości przypomniał, że nowe przepisy zaostrzają kary za przestępstwa seksualne wobec dzieci (zgwałcenie małoletniego traktowane będzie jako zbrodnia), wprowadzają nowe czyny zabronione (np. nagabywanie dzieci przez internet czy propagowanie pedofilii), zwiększają uprawnienia policji w zakresie ścigania pedofilów, zwłaszcza działających w sieci, a także usprawniają wykonywanie kar (pozwalają m.in. kierować przestępców na przymusową terapię).

Michalak wystąpił z kolejnymi propozycjami zmian legislacyjnych, które mają ułatwić walkę z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Jedną z nich jest zagwarantowanie ofiarom wykorzystywania - małoletnim powyżej 15. roku życia - prawa do inicjowania postępowań karnych. "Wykorzystywanie seksualne dziecka poniżej 15. roku życia ścigane jest z urzędu, w przypadku dzieci powyżej 15. lat zawiadomienie o przestępstwie złożyć może tylko opiekun prawny. W przypadku, gdy to on jest sprawcą - co się często zdarza - wiadomo, że tego nie zgłosi" - tłumaczył rzecznik.

Kolejnym jego postulatem jest penalizacja korzystania z prostytucji dziecięcej. Także w tym przypadku, gdy dziecko ma więcej niż 15. lat, sprawca pozostaje bezkarny. "Dzieckiem, w świetle Konwencji o prawach dziecka, jest osoba do ukończenia 18. roku życia i do tego momentu powinna być chroniona" - przekonywał Michalak.

Kwiatkowski pozytywnie odniósł się do propozycji rzecznika. "Jestem absolutnie ambasadorem wszelkich inicjatyw, które mogą skutecznie i mądrze pomóc ofiarom wykorzystywania seksualnego" - powiedział. Zadeklarował, że powoła specjalny zespół, który przeanalizuje postulaty. Do prac w nim zaprosił od razu Michalaka oraz prezesa Fundacji Kidprotect.pl, Jakuba Śpiewaka.

Dziecko nie potrafi czytać między słowami - to przesłanie kampanii, która ma zwracać uwagę dorosłych na to, co dzieci robią w internecie i przypomina, że często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie czyhają w sieci.

W ramach kampanii emitowane będę spoty radiowe i telewizyjne, reklamy w prasie i internecie. Przygotowano także materiały informacyjne na temat zmian prawnych oraz propagujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Fundacja Kidprotect.pl prowadzi szkolenia dla przedstawicieli organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości związane z przestępczością seksualną wobec dzieci, zwłaszcza tą, która wiąże się z internetem.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Stop pedofilom! Ruszyła kampania społeczna
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.