Archidiecezja Częstochowska podjęła decyzję ws. ks. Daniela Galusa. Kapłan został ukarany suspensą

Archidiecezja Częstochowska podjęła decyzję ws. ks. Daniela Galusa. Kapłan został ukarany suspensą
fot. Anneke Schram / Depositphotos
archiczest.pl / PAP / pk

"Ks. Daniel Galus, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, został ukarany karą suspensy obejmującą zakaz wypełniania funkcji związanych z przyjętymi święceniami" - czytamy w komunikacie Archidiecezji Częstochowskiej.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Częstochowa, 29 kwietnia 2022 r.

KOMUNIKAT
w sprawie decyzji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
wobec ks. Daniela Galusa

W dniu 29 marca 2022 roku, działając na podstawie norm prawa kanonicznego oraz otrzymanych w tej sprawie wytycznych Kongregacji ds. Duchowieństwa, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, podjął następujące decyzje: 

DEON.PL POLECA

1. Ks. Daniel Galus, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, został ukarany karą suspensy obejmująca zakaz wypełniania funkcji związanych z przyjętymi święceniami (a zatem sprawowania sakramentów i sakramentaliów, głoszenia Słowa Bożego), a także zakaz używania stroju duchownego. Otrzymał również polecenie przeniesienia się do wskazanego mu domu dla kapłanów. 

2. Kościół pw. Ducha Świętego wraz z kaplicą Św. Antoniego oraz cały teren tzw. Pustelni zlokalizowanej w miejscowości Czatachowa, został wyłączony do odwołania z użytku liturgicznego, a na terenie parafii miejscowej bezterminowo zawieszono możliwość sprawowania liturgii poza miejscem świętym. 

3. Została zmieniona zwyczajowo używana nazwa obiektów tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa. W związku z zatraceniem pierwotnego charakteru miejsca od tej pory otrzymują one nazwę zgodną z obecnym statusem prawnym, czyli: kościół filialny pw. Ducha Świętego w Czatachowej. 

4. "Wspólnota «Miłość i Miłosierdzie Jezusa»", a tym samym także dzieła i przedsięwzięcia z nią związane, otrzymały zakaz używania określenia „katolicka”. 

5. Wierni skupieni dotychczas we "Wspólnocie «Miłość i Miłosierdzie Jezusa»" zostają otoczeni opieką duchową kapłanów oraz otrzymują możliwość duchowego rozwoju we wspólnocie katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Decyzje powyższe, doręczone w dniu 21 kwietnia br., wynikają z braku zmiany postawy ks. Galusa oraz trwania w postawie nieposłuszeństwa mimo napomnień. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż powodem nałożenia kary i podjęcia pozostałych decyzji nie są poglądy i wypowiedzi ks. Galusa na temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz państwowych i kościelnych zasad bezpieczeństwa, ale wspomniane nieposłuszeństwo wobec decyzji swego biskupa i Stolicy Apostolskiej, fałszywe oskarżenia pod adresem swych przełożonych oraz wzbudzanie wśród wiernych niechęci wobec nich, a także prowadzenie działalności bez wiedzy i zgody swego biskupa, a tym samym wynikające z tych sytuacji wielkie zgorszenie wiernych.

W związku z karą suspensy Eucharystia i inne sakramenty sprawowane przez ks. Galusa są niegodziwe, a sakrament pokuty nieważny.

Kara suspensy nie oznacza wydalenia ze stanu duchownego, ale zawieszenie w pełnieniu czynności kapłańskich. Zgodnie z zamysłem prawa kanonicznego ma ona skłonić ukaranego do poprawy.

Wierni uczestniczący w liturgii i korzystający z sakramentów sprawowanych przez ukaranego kapłana zaciągają ciężką winę moralną z tytułu udziału w tym, co stanowi rozłam jedności Kościoła i nieposłuszeństwo wobec władzy kościelnej.

ks. Mariusz BAKALARZ
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

Ks. Daniel Galus sprzeciwił się biskupowi

Duchowny wzbudził kontrowersje m.in. krytykowaniem decyzji władz państwowych i kościelnych wprowadzających obostrzenia sanitarne, za co nałożono na niego naganę kanoniczną. W Czatachowej rozwinął działalność "Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa", nie dopełniając jednak - jak informowała częstochowska kuria - niezbędnego zatwierdzenia uprawnionej władzy kościelnej. Teren pustelni jest w całości własnością archidiecezji częstochowskiej, która kupiła grunt i wybudowała stojące na nim obiekty.

Kuria metropolitalna w Częstochowie otrzymywała w ostatnich latach - jak podała - setki świadectw nawróceń, uzdrowień, uwolnień i innych przejawów działania Boga w tej grupie i w tym miejscu. Jednocześnie zgłaszały się "niepokojąco duże" liczby osób, które opowiadały o swoich złych doświadczeniach, zranieniach, krzywdach, o nieprawidłowościach we "wspólnocie" i o postawie księdza.

Po zbadaniu sprawy metropolita częstochowski abp Wacław Depo zdecydował, że ks. Galus musi gruntownie przemyśleć swoje zamiary i postawę, a zgromadzona wokół niego grupa musi rozważyć swoją sytuację, a także oczyścić się ze zjawisk i nadużyć, jakie się w niej pojawiły. Deklarowane przez ks. Daniela Galusa niezastosowanie się do decyzji swego biskupa uznano za akt nieposłuszeństwa.

Ks. Daniel Galus został w lutym - decyzją Kongregacji ds. Duchowieństwa - skierowany na półroczne modlitewne odosobnienie, nie mógł też głosić Słowa Bożego i odprawiać Mszy dla więcej niż jednej osoby.

Źródło: archiczest.pl / PAP / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Krzysztof Grzywocz

Czy duchowość może szkodzić?
Gdzie zaczyna się opętanie, a gdzie choroba?
Czy myśli bluźniercze podsyłają nam demony?
Czym różni się zwykły smutek od depresji?

Ksiądz Krzysztof Grzywocz był niewątpliwie jednym z najbardziej...

Skomentuj artykuł

Archidiecezja Częstochowska podjęła decyzję ws. ks. Daniela Galusa. Kapłan został ukarany suspensą
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.