Przywódcy Kościołów zaniepokojeni zagrożeniami dla obecności chrześcijan

Przywódcy Kościołów zaniepokojeni zagrożeniami dla obecności chrześcijan
Fot. depositphotos.com
KAI / kb

Na zagrożenia dla obecności chrześcijan w Jerozolimie przez działania grup radykalnych zwracają uwagę w specjalnym wspólnym oświadczeniu patriarchowie i zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie.

Oto wspomniany dokument w tłumaczeniu na język polski:

Oświadczenie w sprawie aktualnego zagrożenia dla obecności chrześcijan w Ziemi Świętej.

W całej Ziemi Świętej chrześcijanie stali się celem częstych i długotrwałych ataków ze strony skrajnych grup radykalnych. Od 2012 roku miały miejsce niezliczone incydenty napaści fizycznych i werbalnych na księży i inne osoby duchowne, ataków na kościoły chrześcijańskie, regularnie dewastowanych i profanowanych miejsc świętych oraz ciągłe zastraszanie miejscowych chrześcijan, którzy chcą się jedynie swobodnie modlić i prowadzić swoje codzienne życie. Te taktyki są stosowane przez radykalne grupy w ranach systematycznej próby wyparcia wspólnoty chrześcijańskiej z Jerozolimy i innych części Ziemi Świętej.

Z wdzięcznością przyjmujemy deklarowane zobowiązanie rządu izraelskiego do zapewnienia chrześcijanom w Ziemi Świętej bezpiecznego domu oraz do zachowania wspólnoty chrześcijańskiej jako integralnej części mozaiki wspólnoty lokalnej. Jako dowód tego zaangażowania widzimy ułatwianie przez rząd wizyt milionom pielgrzymów chrześcijańskich w miejscach świętych Ziemi Świętej. Zatem wielki niepokój budzą sytuacje, gdy to zobowiązanie ogólnokrajowe zostaje zdradzone przez nieskuteczność lokalnych polityków, urzędników i organów ścigania w ukróceniu działalności grup radykalnych, które regularnie zastraszają miejscowych chrześcijan, napadają na księży i osoby duchowne oraz profanują miejsca święte i mienie kościelne.

Zasada, że należy chronić duchowy i kulturowy charakter odrębnych historycznych dzielnic Jerozolimy jest już uznawana w prawie izraelskim w odniesieniu do Dzielnicy Żydowskiej. Jednak radykalne grupy nadal nabywają strategiczne nieruchomości w Dzielnicy Chrześcijańskiej, w celu zmniejszenia obecności chrześcijan, często używając podstępnych metod i taktyk zastraszania, aby eksmitować mieszkańców z ich domów, dramatycznie zmniejszając obecność chrześcijan i zakłócając historyczne trasy pielgrzymkowe pomiędzy Betlejem a Jerozolimą.

Pielgrzymowanie chrześcijan, oprócz tego, że jest prawem wszystkich chrześcijan na całym świecie, przynosi ogromne korzyści dla gospodarki i społeczeństwa Izraela. W niedawnym raporcie Uniwersytetu w Birmingham podkreślono, że chrześcijańskie pielgrzymki i turystyka przynoszą izraelskiej gospodarce 3 miliardy dolarów. Lokalna wspólnota chrześcijańska, choć niewielka i coraz mniej liczna, zapewnia nieproporcjonalnie dużo usług edukacyjnych, zdrowotnych i humanitarnych dla społeczeństwa Izraela, Palestyny i Jordanii.

Zgodnie z deklarowanym zobowiązaniem do ochrony wolności religijnej przez lokalne władze polityczne Izraela, Palestyny i Jordanii, zwracamy się o pilny dialog z nami, przywódcami Kościoła, aby:

1. Stawić czoła wyzwaniom, jakie radykalne grupy w Jerozolimie stawiają zarówno wspólnocie chrześcijańskiej, jak praworządności, tak aby żaden obywatel ani żadna instytucja nie musiała żyć pod groźbą przemocy lub zastraszania.

2. Rozpocząć dialog na temat utworzenia specjalnej strefy kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego w celu ochrony integralności dzielnicy chrześcijańskiej na Starym Mieście w Jerozolimie i zapewnienia, że jej wyjątkowy charakter i dziedzictwo zostaną zachowane dla dobra wspólnoty lokalnej, naszego życia narodowego i całego świata.

Patriarchowie i zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie

Jerozolima 13 grudnia 2021 r.

Źródło: KAI / kb

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Józef Puciłowski OP

Żyj wiarą, która nie boi się myśleć

Misją każdego dominikanina są dwie rzeczy: szukanie prawdy i dzielenie się owocami kontemplacji. A co jeśli natrafi się na dominikanina nieco przekornego, uszczypliwego i dość upartego? Łagodnego jak...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Przywódcy Kościołów zaniepokojeni zagrożeniami dla obecności chrześcijan
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.