"Leczenie ofiar nadużyć jest najważniejsze"

"Leczenie ofiar nadużyć jest najważniejsze"
(fot. EPA/Claudio Peri)
9 lat temu
PAP / KAI / drr

Cztery tysiące doniesień o przypadkach pedofilii wśród księży napłynęło w ciągu ostatnich 10 lat do Kongregacji Nauki Wiary - podał w poniedziałek jej prefekt kardynał William Joseph Levada, otwierając rzymskie sympozjum biskupów na temat skandalu pedofilii.

W przemówieniu na forum sympozjum "Ku uzdrowieniu i odnowie" na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim z udziałem przedstawicieli 110 episkopatów z całego świata oraz przełożonych 30 zgromadzeń kardynał Levada oświadczył, że Kościół musi udzielić "skoordynowanej odpowiedzi" na skandal nadużyć i brać przykład z Benedykta XVI. Przypomniał następnie, że papież "w ostatnich latach doświadczył ataków ze strony mediów w różnych częściach świata" z powodu skandalu. "Z tego powodu powinna go spotkać wdzięczność nas wszystkich, w Kościele i poza nim" - dodał amerykański kardynał.

Zauważył, że zgłoszone do jego kongregacji sprawy nadużyć ze strony duchowieństwa “ujawniły z jednej strony niewystarczalność odpowiedzi wyłącznie kanonicznej czy też prawa kanonicznego na tę tragedię, a z drugiej potrzebę bardziej złożonej reakcji".

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary stwierdził, że sympozjum dowodzi zaangażowania papieża i całego Kościoła na rzecz "znalezienia najlepszego sposobu udzielenia pomocy ofiarom, ochrony nieletnich i kształcenia księży tak, by byli świadomi tej plagi i by została ona wyeliminowana z kapłaństwa".

Kardynał Levada zwrócił uwagę na to, że obecny papież jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary podjął się zadania walki z pedofilią, gdy skandal ten wybuchł pod koniec lat 90. w USA. Podkreślił, że kardynał Joseph Ratzinger odegrał decydującą rolę w uchwaleniu "nowych norm dla dobra Kościoła".

 

Jako obowiązek Kościoła kard. Levada wskazał wysłuchanie ofiar i zrozumienie “tego, co wycierpiały".

- Warto powtórzyć: ci, którzy dopuścili się nadużyć, to niewielka mniejszość. Lecz mniejszość ta wyrządziła ogromną krzywdę ofiarom i misji Kościoła - oświadczył kardynał Levada.

Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników czterodniowej narady wskazał: "Uzdrowienie ofiar musi być priorytetową troską wspólnoty chrześcijańskiej i musi iść w parze z głęboką odnową Kościoła na każdym szczeblu".

Papież zapewnił o swych modlitwach za tę ważną, jak podkreślił, inicjatywę.

Benedykt XVI "prosi Boga, aby dzięki waszym obradom wielu biskupów i przełożonych zakonnych z całego świata otrzymało pomoc, by odpowiedzieć w prawdziwie chrześcijański sposób na tragedię wykorzystywania dzieci" - głosi przesłanie.

"Ojciec Święty wspiera i zachęca do każdego wysiłku, by odpowiedzieć z ewangeliczną miłością na wyzwanie zapewnienia dzieciom i bezbronnym dorosłym środowiska kościelnego sprzyjającego ich ludzkiemu i duchowemu wzrostowi" - podkreślono w depeszy wystosowanej w imieniu papieża.

Wezwał on uczestników sympozjum, by nakreślili "szeroki wachlarz inicjatyw na rzecz krzewienia w Kościele zdecydowanej kultury skutecznej ochrony oraz wspierania ofiar".

Z Polski na obrady przyjechał biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Marian Rojek. Jest także przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich Ewa Kusz oraz wicegenerał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ojciec Jerzy Norel.

9 lutego w podsumowaniu obrad sympozjum na konferencji prasowej udział weźmie ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.

Tłumaczenie papieskiego przesłania na język polski:

Drogi Ojcze Dumortier,

Ojciec Święty przesyła serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom sympozjum "Ku uzdrowieniu i odnowie", odbywającego się od 6 do 9 lutego 2012 pod auspicjami Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Zapewnia on was o swej modlitwie w intencji tej ważnej inicjatywy. Modli się on do Pana, aby poprzez wasze rozważania możliwe było dopomożenie wielu biskupom i przełożonym zakonnym w reakcji w sposób podobny do Chrystusa na tragedię wykorzystywania dzieci.

Jak wielokrotnie zauważa Jego Świątobliwość, leczenie ofiar nadużyć musi być we wspólnocie chrześcijańskiej sprawą najwyższej wagi i musi iść w parze z głęboką odnową Kościoła na każdym poziomie. Nasz Pan przypomina nam, że każdy akt miłości wobec nawet najmniejszego z naszych braci jest aktem miłosierdzia wobec Niego (por. Mt 25,40). Ojciec Święty popiera zatem i zachęca do wszelkich wysiłków, aby reagować z ewangeliczną miłością na wyzwanie zapewnienia dzieciom i osobom dorosłym szczególnej troski środowiska kościelnego prowadzącego do ich wzrostu ludzkiego i duchowego. Apeluje on do uczestników sympozjum, aby nadal korzystali z szerokiego zakresu wiedzy fachowej tak, aby krzewić w całym Kościele kulturę skutecznego zapobiegania nadużyciom seksualnym oraz skutecznej ochrony i pomocy ofiarom.

Polecając pracę sympozjum wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła, papież chętnie udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom, jako zadatek mocy i pokoju w Panu.

W Chrystusie

Kard. Tarcisio Bertone, S.D.B.
Sekretarz Stanu

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

"Leczenie ofiar nadużyć jest najważniejsze"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.