Jedna lekcja religii w tygodniu? Wiceminister edukacji nie potwierdza

Jedna lekcja religii w tygodniu? Wiceminister edukacji nie potwierdza
Fot. lev dolgachov / Depositphotos.com
PAP / mł

Czy liczba lekcji religii w szkołach zostanie ograniczona do jednej w tygodniu, jak to było zapowiadane jeszcze przed kilkoma miesiącami? Wiceminister edukacji Joanna Mucha wyjaśniła w Radiu Lublin: "na tę chwilę nie prowadzimy żadnych prac w tym kierunku".

- W moim przekonaniu to powinno zależeć od decyzji społeczności szkolnej, czyli tych dzieci, które zapisują się na lekcję religii, nauczycieli i rodziców, plus – oczywiście – dyrektora. To oni powinni wspólnie zdecydować – stwierdziła Mucha.

DEON.PL POLECADwie lekcje religii? "Będziemy szanowali takie decyzje" 

Jak dodała Mucha, niektóre społeczności szkolne chcą dwóch lekcji religii w tygodniu. "Będziemy szanowali takie decyzje" – przyznała.

- Mam głębokie przekonanie, że duża część społeczności szkolnych zdecyduje, że to będzie jedna godzina w tygodniu i taką decyzję też będziemy szanować – zastrzegła wiceministra. Odpowiadając na pytanie o planowane zmiany na lekcjach religii w szkołach stwierdziła, że są "stosunkowo na tę chwilę niewielkie". - Ta zmiana po pierwsze dotyczy tego, że religia nie będzie wliczana do średniej ocen – powiedziała Mucha dodając, że to rozwiązanie wejdzie w życie w kolejnym roku.

W planach są "międzyklasowe lekcje religii"

Mówiąc o drugiej z przygotowywanych zmian wskazała umożliwienie zmian organizacyjnych w pracy zespołu, który uczy religii. - W większym stopniu będzie możliwe tworzenie oddziałów międzyklasowych, tzw. międzyoddziałowego nauczania tak, żeby trochę nie paraliżować pracy szkoły wtedy, kiedy to są bardzo małe grupy dzieci z poszczególnych klas – powiedziała wiceministra. Odpowiadając na pytanie dziennikarza Mucha stwierdziła, że lekcje religii będą odbywały się na pierwszej i ostatniej lekcji na tyle, na ile to możliwe.

Co wynika z nowelizacji rozporządzenia dotyczącego lekcji religii? 

30 kwietnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, wynika on z potrzeby umożliwienia bardziej elastycznego organizowania nauki religii w szkole lub przedszkolu, w przypadku, gdy liczba zgłoszonych na naukę religii uczniów w poszczególnych oddziałach lub klasach w szkole lub dzieci w przedszkolu jest niewielka.

Obecnie przedszkole i szkoła są obowiązane zorganizować lekcje religii w danym oddziale lub danej klasie szkoły, jeżeli na lekcje religii zgłosi się nie mniej niż siedmiu uczniów danego oddziału lub danej klasy. Analogicznie jest w przedszkolach, jeżeli zgłoszonych zostanie nie mniej niż siedmioro dzieci danego oddziału, to przedszkole jest zobowiązane zorganizować lekcje dla tego oddziału. W przypadku, gdy na naukę religii zgłosi się mniejsza liczba uczniów danego oddziału lub danej klasy, przedszkole lub szkoła mają obowiązek zorganizować lekcje religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Te same zasady organizacji zajęć dotyczą lekcji etyki.

Nowelizacja ma wejść w życie od 1 września 2024

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub między klasowej obejmującej uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów. To samo ma dotyczyć lekcji etyki. Ma obowiązywać także w przedszkolach.

Jednocześnie wprowadzona ma być zasada, że w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych w zorganizowanej w ten sposób grupie międzyoddziałowej (uczniowie z różnych oddziałów klasowych) lub między klasowej (uczniowie z różnych roczników) maksymalnie może być 30 uczniów, a w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych maksymalnie może być 25 dzieci. Dodatkowo w szkole podstawowej możliwe będzie tworzenie grup międzyklasowych wyłącznie w ramach danego etapu edukacyjnego, czyli dla klas I–III albo klas IV–VIII. Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 września 2024 r.

PAP / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Monika Wasilewska, Monika Szubrycht
  • Bywasz często smutny, choć nie masz ku temu powodów?
  • Boisz się, że nigdy nie uporasz się z traumami okresu dojrzewania?
  • Masz żal do rodziców o to, jak wygląda twoja dorosłość?
  • Poświęcasz się dla innych, choć...

Skomentuj artykuł

Jedna lekcja religii w tygodniu? Wiceminister edukacji nie potwierdza
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.