Senat o pracownikach podczas upadłości

Senat o pracownikach podczas upadłości
(fot. senat.gov.pl)
PAP / slo

Senat skierował do Sejmu projekt dotyczący ochrony roszczeń pracowniczych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny.

Za projektem głosowało w czwartek 81 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

DEON.PL POLECA
Projekt ma na celu rozszerzenie w Ustawie o ochronie roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy katalogu przesłanek uprawniających do ogłoszenia niewypłacalności pracodawcy. Do katalogu postanowień sądowych, których wydanie skutkuje niewypłacalnością, dopisano "postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego".

W świetle obowiązujących przepisów dotyczących ochrony roszczeń pracowniczych postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego - nie jest przesłanką niewypłacalności, co ogranicza prawa pracowników do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu niezaspokojonych wynagrodzeń.

DEON.PL POLECA

Z wtórną upadłością mamy do czynienia, jeśli postępowanie upadłościowe wobec spółki ogłosi najpierw sąd poza granicami Polski, a polski sąd podejmie postępowanie wtórne.

Z ogłoszeniem niewypłacalności związane są różne terminy wnioskowania i uzyskiwania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Istotne jest więc, aby pracownicy mogli odwoływać się w takim przypadku do wtórnego postępowania, prowadzonego przed polskim sądem.

Senacki projekt pozytywnie zaopiniowało ministerstwo pracy. Wiceminister Jacek Męcina podkreślał podczas senackich prac nad projektem, że mimo iż zmiana dotyczy sytuacji incydentalnych, to, "zważywszy na taką integrację i globalizację w ramach UE", wtórna upadłość może zyskiwać na znaczeniu, a ochrona roszczeń pracowniczych należy do jednego z priorytetów MPiPS.

Męcina podkreślał, że z punktu widzenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych projekt nie ma większego znaczenia, bo w ciągu ostatnich dwóch lat był jeden taki przypadek tzw. wtórnej upadłości, natomiast stan Funduszu jest bardzo dobry.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Senat o pracownikach podczas upadłości
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.